8 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialtjenester1.
4. kvartal 2008. Prosent endring siste år

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet
  2008 Pst.
endr.
2008 Pst.
endr.
2008 Pst.
endr.
2008 Pst.
endr.
2008 Pst.
endr.
2008 Pst.
endr.
2008 Pst.
endr.
I alt 13 562 7,3 1 717 -2,1 933 2,6 3 738 9,7 1 782 9,8 3 351 10,4 2 041 6,7
Hjelpepleier 2 435 14,3 191 -2,6 129 4,9 790 10,2 82 49,1 537 12,1 706 26,1
Annen vg. helseutdanning 513 9,4 95 2,2 35 9,4 103 4,0 49 40,0 126 7,7 105 12,9
Ergo- og
fysioterapeut
868 4,1 144 -3,4 51 -3,8 186 8,8 137 5,4 301 4,5 49 14,0
Sykepleier, jordmor
og helsesøster
4 788 6,0 494 -1,8 560 2,4 1 550 14,0 474 11,3 1 086 11,6 624 -11,7
Øvrig helseutd.
på høgskole
1 105 3,0 233 -0,9 63 5,0 255 - 53 -1,9 306 6,6 195 7,1
Lege 1 432 3,6 212 -4,9 23 -17,9 280 - 274 0,4 455 11,5 188 10,6
Legespesialist 1 445 6,6 216 -2,7 35 9,4 302 2,4 479 7,4 352 13,2 61 24,5
Tannlege og
tannlege-
spesialist
505 10,5 45 9,8 16 -5,9 135 9,8 179 14,7 91 9,6 39 5,4
Psykolog 329 10,4 70 -1,4 15 7,1 102 29,1 46 12,2 61 7,0 35 -2,8
Øvrig helseutd.
på universitet
133 12,7 15 -16,7 6 100,0 30 20,0 8 14,3 35 16,7 39 11,4
Annen utdanning 9 -10,0 2 - - - 5 25,0 1 - 1 -66,7 - -