7 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, i alt i helse- og sosialtjenester1, etter utdanningsnivå.
4. kvartal 2008. Prosent endring siste år

  I alt Helsenæringer Sosialnæringer
  Sysselsatte Sysselsatte Avtalte årsverk Sysselsatte Avtalte årsverk
  2008 Pst.
endr.
siste år
2008 Pst.
endr.
siste år
2008 Pst.
endr.
siste år
2008 Pst.
endr.
siste år
2008 Pst.
endr.
siste år
I alt 374 346 1,1 265 626 0,6 212 574 1,8 108 720 2,4 82 151 3,8
Helse- og sosialfaglig utd. i alt2 246 271 2,2 187 708 1,8 159 101 2,9 58 563 3,6 48 880 4,5
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 91 136 1,3 62 801 1,0 49 325 2,4 28 335 1,9 22 229 2,9
  Høgskolenivå 126 011 2,4 96 459 1,7 82 227 2,7 29 552 5,0 26 099 5,7
  Universitetsnivå 29 124 4,4 28 448 4,2 27 549 4,7 676 12,9 552 12,7
Ikke helse- og sosialfaglig utd. i alt2 121 354 -0,2 73 325 -1,4 50 446 -0,6 48 029 1,7 31 872 3,3
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 101 612 0,2 62 328 -0,9 41 797 -0,1 39 284 1,9 25 123 3,3
  Høgskole- og universitetsnivå 19 742 -2,2 10 997 -4,3 8 649 -3,3 8 745 0,4 6 749 3,1
Uoppgitt 6 721 -12,9 4 593 -13,9 3 027 -12,5 2 128 -10,5 1 399 -6,3