6 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialtjenester5, etter fagutdanning og sektor. 4. kvartal 2008

I alt Kommunal
forvaltning
Fylkeskommunal
forvaltning
Statlig
forvaltning6
Privat sektor
og offentlige
foretak
Uoppgitt
I alt 242 520 116 561 2 721 83 352 39 870 16
Helsesekretær 7 710 1 558 13 3 227 2 912 -
Hjelpepleier 58 188 45 272 21 8 646 4 249 -
Omsorgsarbeider 12 532 11 615 6 311 600 -
Apotektekniker 267 157 1 47 62 -
Fotterapeut 900 211 - 38 651 -
Barne og ungdarb. 1 325 967 2 163 193 -
Tannhelsesekretær 3 268 265 1 264 112 1 627 -
Aktivitør 2 323 1 886 - 204 233 -
Annen vg. helse-/sos.utd.1 3 124 333 3 1 969 819 -
Ergoterapeut 2 658 1 516 - 817 325 -
Fysioterapeut 8 635 1 949 - 1 617 5 069 -
Helsesøster og jordmor 5 525 3 052 - 2 273 200 -
Radiograf 2 335 71 - 1 971 293 -
Sykepleier 71 496 27 590 4 36 997 6 905 -
Vernepleier 8 799 6 490 1 1 488 820 -
Tannpleier 874 53 372 10 439 -
Bioingeniør 4 554 135 - 3 952 467 -
Barnevernpedagog 5 626 3 116 2 1 623 885 -
Sosionom 8 223 4 947 - 2 180 1 096 -
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 6 266 3 480 2 1 757 1 027 -
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
93 6 - 61 26 -
Lege uten spesialitet3 8 709 1 103 6 5 246 2 352 2
Lege med spesialitet 9 716 301 - 5 510 3 891 14
Tannlege 3 866 79 1 021 29 2 737 -
Psykolog 4 093 155 - 2 554 1 384 -
Øvr. helseutd. på univ.4 1 415 254 3 550 608 -