5 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester1,
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2008

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40-44 45 og mer
I alt 242 520 40 781 56 741 74 771 58 444 11 087 696 30,1 9,9 31,2
Helsesekretær 7 710 1 609 1 275 1 645 3 111 59 11 29,6 10,2 30,7
Hjelpepleier 58 188 13 467 20 607 18 745 5 062 260 47 27,0 9,3 28,0
Omsorgsarbeider 12 532 2 513 4 691 4 122 1 129 69 8 27,4 11,2 28,7
Ambulansearbeider 2 313 189 117 1 672 266 50 19 33,3 18,2 35,4
Apotektekniker 267 115 56 44 48 4 - 24,1 13,9 25,5
Fotterapeut 900 223 191 57 46 383 - 29,7 11,6 30,9
Barne og ungdarb. 1 325 466 333 279 206 40 1 25,1 16,0 27,2
Tannhelsesekretær 3 268 630 502 672 1 391 62 11 30,1 9,7 31,2
Tanntekniker 199 23 18 6 21 131 - 37,1 1,0 37,2
Aktivitør 2 323 577 588 482 662 14 - 28,0 14,1 29,5
Annen vg. helse-/sos.utd. 612 121 111 131 242 4 3 30,0 9,3 31,1
Ergoterapeut 2 658 312 308 708 1 311 19 - 32,4 9,1 33,4
Fysioterapeut 8 635 1 079 1 154 2 275 1 266 2 839 22 33,9 10,7 35,1
Jordmor 2 438 533 754 778 337 32 4 28,4 11,9 29,8
Radiograf 2 335 185 209 982 932 20 7 33,6 4,4 34,0
Sykepleier 71 496 9 963 18 486 28 302 14 129 465 151 30,3 6,8 31,0
Vernepleier 8 799 821 1 432 3 715 2 781 39 11 32,4 9,1 33,5
Helsesøster 3 087 465 557 864 1 191 10 - 30,6 11,4 31,9
Tannpleier 874 157 132 124 374 86 1 31,0 14,5 32,8
Audiograf 232 22 14 39 144 12 1 33,8 7,3 34,5
Bioingeniør 4 554 409 558 1 581 1 965 30 11 33,0 4,2 33,4
Optiker 75 17 6 5 41 6 - 31,3 13,3 33,1
Barnevernpedagog 5 626 521 559 1 738 2 743 53 12 33,3 7,3 34,1
Sosionom 8 223 760 641 1 833 4 901 76 12 33,7 7,5 34,5
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 5 959 2 751 800 964 1 387 35 22 22,8 11,5 23,9
Klinisk ernæringsfysiolog 171 17 14 43 85 11 1 33,1 12,9 34,6
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
93 17 4 17 48 7 - 31,7 7,5 32,5
Kiropraktor 388 48 29 3 48 256 4 37,2 3,9 37,6
Perfusjonist 33 - - 16 17 - - 36,5 - 36,5
Lege uten spesialitet 8 395 738 770 683 4 965 1 168 71 34,8 19,5 36,9
Medisinstudent med lisens 314 246 16 9 29 12 2 17,2 3,2 17,6
Lege med spesialitet 9 716 600 1 127 989 4 055 2 729 216 35,7 26,1 38,4
Tannlege uten spes. 3 507 360 412 734 571 1 398 32 35,3 10,2 36,5
Tannlege med spes. 359 46 30 35 119 121 8 34,9 16,4 36,9
Psykolog 4 093 277 193 414 2 621 583 5 35,5 12,7 36,9
Annen helseutd. på univ. 823 504 47 65 200 4 3 19,1 10,9 20,1