4 Sysselsatte personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter
fagutdanning og andel sysselsatte i næring. 4. kvartal 2008

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester5 Offentlig administrasjon Forskning
og undervisning
Andre næringer
  2008 Andel 2008 Andel 2008 Andel 2008 Andel 2008 Andel
I alt 327 737 100,0 242 520 74,0 9 950 3,0 17 187 5,2 58 080 17,7
Helsesekretær 10 652 100,0 7 710 72,4 294 2,8 282 2,6 2 366 22,2
Hjelpepleier 72 912 100,0 58 188 79,8 1 465 2,0 2 160 3,0 11 099 15,2
Omsorgsarbeider 17 338 100,0 12 532 72,3 358 2,1 632 3,6 3 816 22,0
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 288 100,0 3 124 72,9 228 5,3 81 1,9 855 19,9
Apotektekniker 4 916 100,0 267 5,4 63 1,3 92 1,9 4 494 91,4
Fotterapeut 1 729 100,0 900 52,1 26 1,5 68 3,9 735 42,5
Barne og ungdarb. 13 716 100,0 1 325 9,7 288 2,1 2 874 21,0 9 229 67,3
Tannhelsesekretær 5 005 100,0 3 268 65,3 166 3,3 350 7,0 1 221 24,4
Aktivitør 4 141 100,0 2 323 56,1 147 3,5 366 8,8 1 305 31,5
Ergoterapeut 3 563 100,0 2 658 74,6 169 4,7 202 5,7 534 15,0
Fysioterapeut 10 171 100,0 8 635 84,9 314 3,1 366 3,6 856 8,4
Helsesøster og jordmor 6 347 100,0 5 525 87,0 172 2,7 316 5,0 334 5,3
Radiograf 2 750 100,0 2 335 84,9 29 1,1 87 3,2 299 10,9
Sykepleier 85 620 100,0 71 496 83,5 2 059 2,4 2 985 3,5 9 080 10,6
Vernepleier 11 322 100,0 8 799 77,7 499 4,4 1 093 9,7 931 8,2
Tannpleier 1 139 100,0 874 76,7 42 3,7 86 7,6 137 12,0
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 8 338 100,0 6 266 75,1 62 0,7 115 1,4 1 895 22,7
Bioingeniør 6 310 100,0 4 554 72,2 136 2,2 687 10,9 933 14,8
Barnevernpedagog 8 830 100,0 5 626 63,7 587 6,6 895 10,1 1 722 19,5
Sosionom 12 265 100,0 8 223 67,0 1 683 13,7 805 6,6 1 554 12,7
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
3 593 100,0 93 2,6 135 3,8 226 6,3 3 139 87,4
Lege uten spesialitet3 10 239 100,0 8 709 85,1 351 3,4 560 5,5 619 6,0
Lege med spesialitet 10 717 100,0 9 716 90,7 271 2,5 431 4,0 299 2,8
Tannlege 4 292 100,0 3 866 90,1 91 2,1 244 5,7 91 2,1
Psykolog 5 777 100,0 4 093 70,8 289 5,0 1 015 17,6 380 6,6
Øvr. helseutd. på univ.4 1 767 100,0 1 415 80,1 26 1,5 169 9,6 157 8,9