3 Sysselsatte i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 1. 4. kvartal 2008

  Helse- og sosialtjenester
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
eksklusive
personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
eksklusive
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
eksklusive
lange fravær
  2008 Syss.
pst.
2008 Syss.
pst.
2008 Årsv.
pst.
2008 Årsv.
pst.
2008 Årsv.
pst.
2008 Årsv.
pst.
I alt 327 737 87,6 242 520 64,8 205 674 55,0 199 786 53,4 189 612 50,7 183 724 49,1
Helsesekretær 10 652 86,0 7 710 62,2 6 332 51,1 6 161 49,7 5 757 46,5 5 586 45,1
Hjelpepleier 72 912 80,9 58 188 64,6 45 051 50,0 44 413 49,3 40 439 44,9 39 801 44,2
Omsorgsarbeider 17 338 86,8 12 532 62,8 9 966 49,9 9 727 48,7 8 959 44,9 8 719 43,7
Ambulansearbeider 2 897 94,5 2 313 75,4 2 245 73,2 2 210 72,1 2 079 67,8 2 045 66,7
Apotektekniker 4 916 86,3 267 4,7 191 3,4 184 3,2 176 3,1 169 3,0
Fotterapeut 1 729 82,3 900 42,8 751 35,7 737 35,1 687 32,7 672 32,0
Barne og ungdarb. 13 716 90,3 1 325 8,7 1 058 7,0 1 030 6,8 957 6,3 929 6,1
Tannhelsesekretær 5 005 86,3 3 268 56,4 2 717 46,9 2 662 45,9 2 522 43,5 2 467 42,5
Tanntekniker 721 87,4 199 24,1 201 24,3 199 24,2 190 23,0 188 22,8
Aktivitør 4 141 82,5 2 323 46,3 1 854 36,9 1 817 36,2 1 689 33,7 1 651 32,9
Annen vg. helse-/sos.utd. 670 99,0 612 90,4 521 77,0 517 76,3 473 69,8 468 69,1
Ergoterapeut 3 563 90,1 2 658 67,2 2 388 60,4 2 258 57,1 2 232 56,5 2 102 53,2
Fysioterapeut 10 171 91,9 8 635 78,0 8 154 73,7 7 836 70,8 7 704 69,6 7 386 66,7
Jordmor 2 748 89,8 2 438 79,7 1 960 64,0 1 889 61,7 1 814 59,3 1 743 57,0
Radiograf 2 750 89,7 2 335 76,2 2 157 70,4 2 075 67,7 2 031 66,2 1 949 63,6
Sykepleier 85 620 89,3 71 496 74,6 60 578 63,2 58 327 60,8 55 867 58,3 53 616 55,9
Vernepleier 11 322 92,3 8 799 71,7 8 066 65,8 7 762 63,3 7 392 60,3 7 088 57,8
Helsesøster 3 599 88,9 3 087 76,2 2 636 65,1 2 595 64,1 2 468 61,0 2 427 59,9
Tannpleier 1 139 90,4 874 69,4 767 60,9 730 57,9 711 56,4 674 53,5
Audiograf 373 90,5 232 56,3 214 51,9 209 50,6 202 48,9 196 47,7
Bioingeniør 6 310 90,9 4 554 65,6 4 109 59,2 3 962 57,1 3 884 56,0 3 737 53,9
Optiker 1 353 93,4 75 5,2 67 4,6 66 4,6 64 4,4 64 4,4
Barnevernpedagog 8 830 90,5 5 626 57,7 5 201 53,3 4 964 50,9 4 774 48,9 4 538 46,5
Sosionom 12 265 89,0 8 223 59,7 7 620 55,3 7 353 53,4 7 019 50,9 6 753 49,0
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 6 612 96,3 5 959 86,8 3 881 56,5 3 846 56,0 3 661 53,3 3 626 52,8
Klinisk ernæringsfysiolog 392 93,3 171 40,7 160 38,0 152 36,2 154 36,6 146 34,7
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
3 593 91,7 93 2,4 83 2,1 80 2,0 80 2,0 77 2,0
Kiropraktor 413 86,9 388 81,7 387 81,5 379 79,9 370 77,9 362 76,2
Perfusjonist 34 94,4 33 91,7 33 91,7 33 91,7 31 86,7 31 86,7
Lege uten spesialitet 9 778 91,2 8 395 78,3 8 193 76,5 7 777 72,6 7 881 73,5 7 464 69,7
Medisinstudent med lisens 461 48,7 314 33,2 147 15,5 146 15,4 141 14,9 140 14,8
Lege med spesialitet 10 717 96,5 9 716 87,5 9 692 87,3 9 647 86,9 9 305 83,8 9 260 83,4
Tannlege uten spes. 3 862 91,1 3 507 82,8 3 436 81,1 3 341 78,8 3 283 77,5 3 188 75,2
Tannlege med spes. 430 96,8 359 80,9 360 81,0 357 80,5 347 78,2 345 77,7
Psykolog 5 777 94,2 4 093 66,7 4 058 66,2 3 909 63,7 3 845 62,7 3 696 60,3
Annen helseutd. på univ. 928 90,9 823 80,6 441 43,2 438 42,9 425 41,6 421 41,3