1 Personer i alt 15-85 år med helse- og sosialfaglig utdanning, etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2008

Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken
I alt Sysselsatte Reg.
arbeids-
ledige
I alt Attf. og
uførep.
Alders-
pensj.
Kontant-
støtte5
Under
utd.6
Uoppg.
Lønns-
taker
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 408 737 334 724 313 931 18 944 1 849 74 013 21 481 32 560 1 559 4 161 14 252
Helsesekretær 12 555 10 851 10 491 203 157 1 704 684 161 93 153 613
Hjelpepleier 104 135 75 114 72 750 1 817 547 29 021 10 486 13 535 339 886 3 775
Omsorgsarbeider 20 245 17 581 17 142 292 147 2 664 1 128 296 145 158 937
Apotektekniker 5 760 4 998 4 844 84 70 762 241 122 52 66 281
Fotterapeut 2 205 1 762 985 762 15 443 137 90 13 38 165
Barne og ungdarb. 15 237 13 851 13 547 189 115 1 386 448 78 119 177 564
Tannhelsesekretær 6 026 5 100 4 928 121 51 926 328 240 37 51 270
Aktivitør 5 265 4 196 4 015 146 35 1 069 501 264 28 40 236
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 714 4 342 4 049 279 14 372 86 110 6 29 141
Ergoterapeut 4 114 3 604 3 501 78 25 510 129 169 22 42 148
Fysioterapeut 12 154 10 406 6 433 3 941 32 1 748 229 937 28 97 457
Helsesøster og jordmor 8 649 6 503 6 362 133 8 2 146 393 1 518 22 17 196
Radiograf 3 195 2 776 2 727 25 24 419 95 140 11 48 125
Sykepleier 106 153 86 807 85 007 1 565 235 19 346 4 208 10 132 419 975 3 612
Vernepleier 12 456 11 408 11 214 142 52 1 048 394 192 49 88 325
Tannpleier 1 308 1 148 1 021 121 6 160 48 49 7 11 45
Bioingeniør 7 308 6 377 6 260 87 30 931 194 403 24 86 224
Barnevernpedagog 9 993 8 916 8 676 181 59 1 077 356 266 40 53 362
Sosionom 14 602 12 477 12 115 282 80 2 125 683 821 38 107 476
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 8 905 8 407 8 233 151 23 498 50 136 10 217 85
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 384 3 660 3 568 80 12 724 87 482 12 38 105
Lege uten spesialitet3 12 035 10 441 8 572 1 790 79 1 594 206 264 26 595 503
Lege med spesialitet 12 901 11 576 8 381 3 189 6 1 325 127 1 002 2 4 190
Tannlege 5 927 4 666 2 578 2 084 4 1 261 134 895 5 39 188
Psykolog 6 511 5 945 5 099 829 17 566 98 245 12 37 174
Øvr. helseutd. på univ.4 2 000 1 812 1 433 373 6 188 11 13 - 109 55