9 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialtjenester1, fordelt etter fagutdanning.
4. kvartal 2007. Prosent endring siste år

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet
  2007 Pst.
endr.
2007 Pst.
endr.
2007 Pst.
endr.
2007 Pst.
endr.
2007 Pst.
endr.
2007 Pst.
endr.
2007 Pst.
endr.
I alt 12 642 5,4 1 753 1,3 909 0,9 3 408 -0,6 1 623 7,4 3 036 9,4 1 913 16,0
Hjelpepleier 2 130 19,6 196 1,6 123 7,9 717 20,3 55 12,2 479 17,7 560 32,7
Annen vg. helseutdanning 469 0,4 93 -4,1 32 -8,6 99 5,3 35 6,1 117 -3,3 93 6,9
Ergo- og
fysioterapeut
834 3,5 149 -0,7 53 10,4 171 5,6 130 6,6 288 2,5 43 -
Sykepleier, jordmor
og helsesøster
4 516 2,4 503 -3,6 547 -1,1 1 360 -9,5 426 8,7 973 9,7 707 27,8
Øvrig helseutd.
på høgskole
1 073 -0,6 235 -7,1 60 -4,8 255 3,7 54 -5,3 287 -0,3 182 5,2
Lege 1 382 -0,5 223 26,0 28 7,7 280 -14,9 273 -7,1 408 15,3 170 -18,7
Legespesialist 1 355 13,4 222 8,3 32 6,7 295 8,5 446 18,3 311 13,9 49 28,9
Tannlege og
tannlege-
spesialist
457 5,1 41 -4,7 17 6,3 123 9,8 156 9,9 83 6,4 37 -15,9
Psykolog 298 7,6 71 1,4 14 16,7 79 8,2 41 10,8 57 11,8 36 5,9
Øvrig helseutd.
på universitet
118 -12,6 18 12,5 3 - 25 -26,5 7 - 30 -6,3 35 -18,6
Annen utdanning 10 -44,4 2 -50,0 - - 4 -33,3 - - 3 - 1 -66,7