8 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, i alt i helse- og sosialtjenester1, etter utdanningsnivå.
4. kvartal 2007. Prosent endring siste år

  I alt Helsenæringer Sosialnæringer
  Sysselsatte Sysselsatte Avtalte årsverk Sysselsatte Avtalte årsverk
  2007 Pst.
endr.
siste år
2007 Pst.
endr.
siste år
2007 Pst.
endr.
siste år
2007 Pst.
endr.
siste år
2007 Pst.
endr.
siste år
I alt 370 251 2,0 264 088 1,6 208 834 1,6 106 163 2,7 79 130 3,1
Helse- og sosialfaglig utd. i alt2 240 902 2,0 184 364 1,5 154 612 1,7 56 538 3,5 46 777 3,9
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 90 000 1,6 62 194 0,1 48 190 0,8 27 806 5,0 21 607 5,7
  Høgskolenivå 123 012 1,9 94 879 1,7 80 099 1,9 28 133 2,8 24 681 3,1
  Universitetsnivå 27 890 3,4 27 291 4,1 26 323 2,9 599 -19,6 490 -21,6
Ikke helse- og sosialfaglig utd. i alt2 121 637 0,7 74 389 0,7 50 765 -0,0 47 248 0,6 30 860 0,9
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 101 444 0,7 62 903 0,6 41 823 -0,4 38 541 0,9 24 311 0,9
  Høgskole- og universitetsnivå 20 193 0,3 11 486 1,1 8 941 2,1 8 707 -0,7 6 549 0,7
Uoppgitt 7 712 26,7 5 335 24,2 3 458 24,2 2 377 32,9 1 493 30,1