7 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse-
og sosialtjenester5 etter fagutdanning og funksjon6. Alle sektorer. 4. kvartal 2007

I alt Kommune-
helse
tjenester
Pleie- og
omsorgs
tjenester
Sosial-
tjeneste og
barnevern7
Somatiske
spesialist-
helsetjenester
Psykiatriske
spesialist-
helsetjenester
Tannhelse-
tjenester
Annet
I alt 237 478 24 316 97 940 13 222 72 119 17 269 7 915 4 697
Helsesekretær 7 344 2 767 787 77 3 178 300 80 155
Hjelpepleier 58 116 1 207 45 287 864 7 373 2 697 139 549
Omsorgsarbeider 12 380 171 11 529 202 215 132 24 107
Apotektekniker 280 13 176 11 49 5 13 13
Fotterapeut 824 14 203 8 35 13 1 550
Barne og ungdarb. 1 231 24 837 211 63 22 11 63
Tannhelsesekretær 3 154 31 155 31 117 15 2 778 27
Aktivitør 2 387 84 1 877 94 88 188 4 52
Annen vg. helse-/sos.utd.1 2 975 42 323 32 2 271 52 196 59
Ergoterapeut 2 600 744 764 99 580 294 1 118
Fysioterapeut 8 385 5 774 321 56 1 929 152 5 148
Helsesøster og jordmor 5 415 2 538 338 171 2 198 118 4 48
Radiograf 2 289 24 52 4 2 023 30 - 156
Sykepleier 70 040 3 439 24 697 720 34 011 6 494 39 640
Vernepleier 8 412 244 5 680 915 645 841 4 83
Tannpleier 839 3 16 4 14 - 797 5
Bioingeniør 4 573 197 42 6 4 052 25 2 249
Barnevernpedagog 5 444 167 773 3 606 286 532 3 77
Sosionom 8 007 289 1 083 4 604 757 1 102 1 171
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 6 012 194 2 562 1 176 1 336 528 24 192
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
92 8 7 1 54 7 - 15
Lege uten spesialitet3 8 212 2 628 160 25 4 671 676 19 33
Lege med spesialitet 9 514 2 868 41 13 5 025 863 3 701
Tannlege 3 809 8 5 1 43 2 3 742 8
Psykolog 3 815 773 18 241 588 2 104 - 91
Øvr. helseutd. på univ.4 1 329 65 207 50 518 77 25 387