6 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialtjenester5 etter fagutdanning og sektor. 4. kvartal 2007

I alt Kommunal
forvaltning
Fylkeskommunal
forvaltning
Statlig
forvaltning6
Privat sektor
og offentlige
foretak
Uoppgitt
I alt 237 478 113 942 2 814 83 165 37 503 54
Helsesekretær 7 344 1 558 13 3 035 2 738 -
Hjelpepleier 58 116 44 645 18 9 297 4 156 -
Omsorgsarbeider 12 380 11 528 4 294 554 -
Apotektekniker 280 180 2 44 54 -
Fotterapeut 824 201 - 39 584 -
Barne og ungdarb. 1 231 903 4 156 168 -
Tannhelsesekretær 3 154 259 1 310 121 1 464 -
Aktivitør 2 387 1 919 - 235 233 -
Annen vg. helse-/sos.utd.1 2 975 351 4 1 862 758 -
Ergoterapeut 2 600 1 487 - 810 303 -
Fysioterapeut 8 385 1 880 1 1 627 4 877 -
Helsesøster og jordmor 5 415 2 997 - 2 227 191 -
Radiograf 2 289 65 - 1 949 275 -
Sykepleier 70 040 26 569 3 37 055 6 411 2
Vernepleier 8 412 6 280 1 1 403 728 -
Tannpleier 839 49 382 10 398 -
Bioingeniør 4 573 129 - 3 971 473 -
Barnevernpedagog 5 444 3 077 2 1 523 842 -
Sosionom 8 007 4 840 - 2 088 1 079 -
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 6 012 3 235 2 1 833 941 1
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
92 8 - 59 25 -
Lege uten spesialitet3 8 212 1 031 7 5 025 2 124 25
Lege med spesialitet 9 514 298 - 5 493 3 699 24
Tannlege 3 809 78 1 055 33 2 643 -
Psykolog 3 815 133 1 2 441 1 238 2
Øvr. helseutd. på univ.4 1 329 242 5 535 547 -