5 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester1
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2007

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40 og mer
I alt 237 478 43 030 55 634 70 938 60 009 7 867 29,8 9,1 30,9
Helsesekretær 7 344 1 578 1 273 1 570 2 874 49 29,4 9,1 30,4
Hjelpepleier 58 116 14 534 20 319 18 131 4 995 137 26,7 8,4 27,6
Omsorgsarbeider 12 380 2 662 4 681 3 939 1 080 18 27,0 11,0 28,3
Ambulansearbeider 2 101 177 106 1 465 295 58 33,4 15,2 35,4
Apotektekniker 280 118 67 42 51 2 23,6 12,1 24,8
Fotterapeut 824 236 158 50 370 10 28,5 10,9 30,0
Barne og ungdarb. 1 231 459 316 234 213 9 24,7 14,6 26,4
Tannhelsesekretær 3 154 632 498 653 1 319 52 29,9 9,9 31,0
Tanntekniker 202 24 17 8 60 93 36,1 2,5 36,4
Aktivitør 2 387 622 590 487 686 2 27,8 13,1 29,3
Annen vg. helse-/sos.utd. 672 143 128 134 261 6 29,6 10,3 30,8
Ergoterapeut 2 600 306 316 654 1 316 8 32,3 8,0 33,3
Fysioterapeut 8 385 1 222 1 030 2 219 2 520 1 394 33,2 9,3 34,4
Jordmor 2 371 527 726 757 333 28 28,4 10,9 29,8
Radiograf 2 289 181 202 952 925 29 33,6 4,3 34,1
Sykepleier 70 040 10 803 18 445 26 701 13 578 513 30,0 6,1 30,7
Vernepleier 8 412 840 1 343 3 523 2 669 37 32,3 8,3 33,2
Helsesøster 3 044 469 594 849 1 128 4 30,5 10,7 31,7
Tannpleier 839 163 132 121 419 4 30,4 16,8 32,7
Audiograf 223 26 16 37 136 8 33,0 4,9 33,6
Bioingeniør 4 573 461 563 1 539 1 986 24 32,8 4,0 33,3
Optiker 71 13 5 8 43 2 32,1 11,3 33,5
Barnevernpedagog 5 444 559 541 1 452 2 853 39 33,1 7,3 34,0
Sosionom 8 007 786 611 1 629 4 933 48 33,7 6,9 34,4
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 5 718 2 694 729 861 1 378 56 22,6 13,5 24,0
Klinisk ernæringsfysiolog 161 18 20 29 93 1 32,7 8,1 33,7
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
92 13 7 10 59 3 32,6 9,8 33,6
Kiropraktor 365 54 23 4 92 192 35,7 3,8 36,2
Perfusjonist 29 - - 14 15 - 36,5 - 36,5
Lege uten spesialitet 7 914 722 598 673 5 011 910 34,7 16,1 36,7
Medisinstudent med lisens 298 212 18 9 41 18 19,2 8,4 19,9
Lege med spesialitet 9 514 596 959 925 4 375 2 659 35,7 25,9 38,7
Tannlege uten spes. 3 521 399 358 753 971 1 040 34,7 8,5 35,8
Tannlege med spes. 288 37 22 32 115 82 34,6 22,2 37,6
Psykolog 3 815 270 168 413 2 640 324 35,1 9,4 36,5
Annen helseutd. på univ. 774 474 55 61 176 8 18,8 9,3 19,7