4 Sysselsatte personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter
fagutdanning og andel sysselsatte i næring. 4. kvartal 2007

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester5 Offentlig administrasjon Forskning
og undervisning
Andre næringer
  2007 Andel 2007 Andel 2007 Andel 2007 Andel 2007 Andel
I alt 315 492 100,0 237 478 75,3 8 745 2,8 16 116 5,1 53 153 16,8
Helsesekretær 10 023 100,0 7 344 73,3 222 2,2 251 2,5 2 206 22,0
Hjelpepleier 71 643 100,0 58 116 81,1 1 322 1,8 2 051 2,9 10 154 14,2
Omsorgsarbeider 16 911 100,0 12 380 73,2 317 1,9 606 3,6 3 608 21,3
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 112 100,0 2 975 72,3 238 5,8 69 1,7 830 20,2
Apotektekniker 4 719 100,0 280 5,9 46 1,0 76 1,6 4 317 91,5
Fotterapeut 1 624 100,0 824 50,7 26 1,6 58 3,6 716 44,1
Barne og ungdarb. 12 746 100,0 1 231 9,7 228 1,8 2 566 20,1 8 721 68,4
Tannhelsesekretær 4 831 100,0 3 154 65,3 158 3,3 323 6,7 1 196 24,8
Aktivitør 4 119 100,0 2 387 58,0 125 3,0 352 8,5 1 255 30,5
Ergoterapeut 3 391 100,0 2 600 76,7 162 4,8 174 5,1 455 13,4
Fysioterapeut 9 824 100,0 8 385 85,4 271 2,8 340 3,5 828 8,4
Helsesøster og jordmor 6 177 100,0 5 415 87,7 148 2,4 315 5,1 299 4,8
Radiograf 2 631 100,0 2 289 87,0 25 1,0 77 2,9 240 9,1
Sykepleier 82 295 100,0 70 040 85,1 1 805 2,2 2 942 3,6 7 508 9,1
Vernepleier 10 623 100,0 8 412 79,2 417 3,9 1 011 9,5 783 7,4
Tannpleier 1 122 100,0 839 74,8 40 3,6 95 8,5 148 13,2
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 7 917 100,0 6 012 75,9 40 0,5 100 1,3 1 765 22,3
Bioingeniør 6 183 100,0 4 573 74,0 122 2,0 648 10,5 840 13,6
Barnevernpedagog 8 351 100,0 5 444 65,2 499 6,0 825 9,9 1 583 19,0
Sosionom 11 638 100,0 8 007 68,8 1 488 12,8 744 6,4 1 399 12,0
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
3 372 100,0 92 2,7 130 3,9 220 6,5 2 930 86,9
Lege uten spesialitet3 9 588 100,0 8 212 85,6 305 3,2 488 5,1 583 6,1
Lege med spesialitet 10 424 100,0 9 514 91,3 231 2,2 411 3,9 268 2,6
Tannlege 4 225 100,0 3 809 90,2 88 2,1 246 5,8 82 1,9
Psykolog 5 397 100,0 3 815 70,7 275 5,1 981 18,2 326 6,0
Øvr. helseutd. på univ.4 1 606 100,0 1 329 82,8 17 1,1 147 9,2 113 7,0