3 Sysselsatte i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 1. 4. kvartal 2007

  Helse- og sosialtjenester
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
eksklusive
personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
eksklusive
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
eksklusive
lange fravær
  2007 Syss.
pst.
2007 Syss.
pst.
2007 Årsv.
pst.
2007 Årsv.
pst.
2007 Årsv.
pst.
2007 Årsv.
pst.
I alt 315 492 87,6 237 478 66,0 199 357 55,4 193 453 53,7 183 759 51,0 177 855 49,4
Helsesekretær 10 023 85,6 7 344 62,7 5 991 51,1 5 833 49,8 5 448 46,5 5 291 45,2
Hjelpepleier 71 643 81,3 58 116 65,9 44 458 50,4 43 804 49,7 39 804 45,2 39 149 44,4
Omsorgsarbeider 16 911 86,9 12 380 63,6 9 704 49,9 9 458 48,6 8 706 44,8 8 460 43,5
Ambulansearbeider 2 695 95,3 2 101 74,3 2 050 72,5 2 013 71,1 1 912 67,6 1 874 66,2
Apotektekniker 4 719 86,4 280 5,1 194 3,6 184 3,4 175 3,2 165 3,0
Fotterapeut 1 624 79,6 824 40,4 639 31,3 627 30,8 584 28,6 572 28,1
Barne og ungdarb. 12 746 90,0 1 231 8,7 954 6,7 924 6,5 861 6,1 832 5,9
Tannhelsesekretær 4 831 85,7 3 154 56,0 2 602 46,2 2 546 45,2 2 424 43,0 2 368 42,0
Tanntekniker 695 86,6 202 25,2 200 24,9 198 24,7 188 23,4 186 23,2
Aktivitør 4 119 82,3 2 387 47,7 1 883 37,6 1 849 36,9 1 704 34,0 1 670 33,4
Annen vg. helse-/sos.utd. 722 99,4 672 92,6 563 77,5 559 76,9 502 69,2 498 68,6
Ergoterapeut 3 391 90,2 2 600 69,2 2 324 61,8 2 210 58,8 2 179 58,0 2 066 55,0
Fysioterapeut 9 824 91,6 8 385 78,2 7 670 71,5 7 353 68,6 7 262 67,7 6 945 64,8
Jordmor 2 631 89,2 2 371 80,3 1 919 65,0 1 865 63,2 1 778 60,3 1 724 58,4
Radiograf 2 631 90,9 2 289 79,1 2 115 73,1 2 042 70,5 1 993 68,9 1 919 66,3
Sykepleier 82 295 89,2 70 040 75,9 58 803 63,7 56 477 61,2 54 270 58,8 51 943 56,3
Vernepleier 10 623 92,3 8 412 73,1 7 675 66,7 7 358 64,0 7 030 61,1 6 714 58,4
Helsesøster 3 546 89,1 3 044 76,4 2 591 65,1 2 553 64,1 2 428 61,0 2 391 60,0
Tannpleier 1 122 92,0 839 68,8 727 59,6 694 56,9 674 55,2 640 52,5
Audiograf 361 89,6 223 55,3 198 49,2 193 47,9 192 47,5 186 46,2
Bioingeniør 6 183 91,5 4 573 67,7 4 099 60,7 3 958 58,6 3 857 57,1 3 717 55,0
Optiker 1 304 93,7 71 5,1 66 4,7 63 4,5 63 4,5 60 4,3
Barnevernpedagog 8 351 90,5 5 444 59,0 4 993 54,1 4 733 51,3 4 627 50,1 4 367 47,3
Sosionom 11 638 89,1 8 007 61,3 7 393 56,6 7 102 54,4 6 820 52,2 6 529 50,0
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 6 252 98,3 5 718 89,9 3 714 58,4 3 681 57,9 3 520 55,4 3 487 54,9
Klinisk ernæringsfysiolog 346 92,8 161 43,2 147 39,4 140 37,6 138 37,0 131 35,2
Reseptar,
reseptar-
og provisorfarmasøyt
3 372 91,6 92 2,5 85 2,3 84 2,3 83 2,2 82 2,2
Kiropraktor 390 88,2 365 82,6 350 79,3 341 77,3 334 75,6 325 73,6
Perfusjonist 30 93,8 29 90,6 29 90,6 29 90,6 28 88,6 28 88,6
Lege uten spesialitet 9 160 91,2 7 914 78,8 7 681 76,5 7 318 72,9 7 402 73,7 7 039 70,1
Medisinstudent med lisens 428 43,9 298 30,6 156 16,0 154 15,8 150 15,4 148 15,2
Lege med spesialitet 10 424 96,7 9 514 88,3 9 576 88,9 9 525 88,4 9 188 85,3 9 137 84,8
Tannlege uten spes. 3 875 91,6 3 521 83,2 3 371 79,7 3 286 77,7 3 211 75,9 3 127 73,9
Tannlege med spes. 350 96,4 288 79,3 293 80,6 289 79,5 283 78,1 279 77,0
Psykolog 5 397 94,0 3 815 66,5 3 733 65,0 3 603 62,8 3 541 61,7 3 411 59,4
Annen helseutd. på univ. 840 95,5 774 88,0 412 46,8 407 46,2 398 45,3 393 44,6