1 Personer i alt 15-85 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2007

Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken
I alt Sysselsatte Reg.
arbeids-
ledige
I alt Attf. og
uførep.
Alders-
pensj.
Kontant-
støtte5
Under
utd.6
Uoppg.
Lønns-
taker
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 393 014 321 867 302 840 17 338 1 689 71 147 22 334 30 892 2 298 3 054 12 569
Helsesekretær 11 844 10 205 9 902 154 149 1 639 753 127 117 126 516
Hjelpepleier 101 598 73 604 71 493 1 655 456 27 994 10 793 12 953 426 591 3 231
Omsorgsarbeider 19 652 17 125 16 735 246 144 2 527 1 219 218 236 97 757
Apotektekniker 5 502 4 797 4 655 74 68 705 282 82 58 49 234
Fotterapeut 2 138 1 661 957 685 19 477 180 84 15 22 176
Barne og ungdarb. 14 210 12 869 12 618 141 110 1 341 481 52 213 130 465
Tannhelsesekretær 5 813 4 915 4 742 117 56 898 353 205 43 41 256
Aktivitør 5 220 4 168 4 004 134 30 1 052 542 220 46 31 213
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 486 4 151 3 871 267 13 335 107 108 10 8 102
Ergoterapeut 3 909 3 435 3 354 56 25 474 134 153 21 30 136
Fysioterapeut 11 763 10 045 6 210 3 808 27 1 718 244 891 45 89 449
Helsesøster og jordmor 8 422 6 320 6 201 114 5 2 102 409 1 481 28 12 172
Radiograf 3 031 2 659 2 618 17 24 372 103 140 13 26 90
Sykepleier 102 251 83 441 81 911 1 318 212 18 810 4 394 9 755 679 690 3 292
Vernepleier 11 676 10 698 10 545 104 49 978 391 173 85 54 275
Tannpleier 1 261 1 130 1 016 111 3 131 47 40 4 3 37
Bioingeniør 7 107 6 259 6 147 75 37 848 192 356 31 60 209
Barnevernpedagog 9 451 8 452 8 227 158 67 999 348 234 72 53 292
Sosionom 13 819 11 831 11 510 238 83 1 988 671 746 78 79 414
Øvr. helse-/sos.utd.høgsk.2 8 317 7 969 7 830 125 14 348 51 132 7 84 74
Reseptar,
reseptar- og
provisorfarmasøyt
4 131 3 435 3 354 73 8 696 90 454 11 35 106
Lege uten spesialitet3 11 375 9 760 8 108 1 602 50 1 615 207 250 33 624 501
Lege med spesialitet 12 431 11 190 8 249 2 937 4 1 241 116 938 5 1 181
Tannlege 5 789 4 571 2 506 2 059 6 1 218 123 873 4 36 182
Psykolog 6 074 5 555 4 801 729 25 519 95 219 18 25 162
Øvr. helseutd. på univ.4 1 744 1 622 1 276 341 5 122 9 8 - 58 47