10 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialtjenester1, fordelt etter fagutdanning.
4. kvartal 2006. Prosent endring siste år

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet
  2006 Pst.
endr.
2006 Pst.
endr.
2006 Pst.
endr.
2006 Pst.
endr.
2006 Pst.
endr.
2006 Pst.
endr.
2006 Pst.
endr.
I alt 12 110 7,7 1 742 -1,7 910 1,4 3 464 15,3 1 529 11,8 2 797 10,1 1 668 0,5
Hjelpepleiere 1 810 24,8 195 -1,5 114 3,6 605 40,0 50 25,0 414 23,2 432 29,3
Annen vg. helseutdanning 474 13,1 98 3,2 35 12,9 98 19,5 34 30,8 120 17,6 89 7,2
Ergo- og
fysioterapeuter
809 4,3 151 4,9 48 -5,9 163 5,2 123 7,9 280 4,1 44 2,3
Sykepleiere, jordmødre
og helsesøstre
4 450 8,9 527 5,0 562 2,0 1 514 34,2 395 13,5 897 5,4 555 -21,3
Øvrig helseutd.
på høgskole
1 084 20,4 253 15,0 63 5,0 248 2,9 58 23,4 287 23,2 175 76,8
Leger 1 406 -17,1 180 -29,4 26 -16,1 332 -31,7 299 -1,3 358 -4,5 211 -14,6
Legespesialister 1 204 0,8 205 -12,8 30 - 278 -5,1 378 14,9 274 7,0 39 -25,0
Tannleger og
tannlege-
spesialister
440 11,4 43 -6,5 16 -20,0 113 8,7 145 20,8 79 25,4 44 4,8
Psykologer 277 17,4 70 14,8 12 20,0 73 21,7 38 11,8 50 28,2 34 6,3
Øvrig helseutd.
på universitet
135 64,6 16 6,7 3 - 34 61,9 7 - 32 100,0 43 115,0
Andre utdanninger 21 200,0 4 100,0 1 - 6 100,0 2 - 6 - 2 -