8 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, i alt i helse- og sosialtjenester1, etter
utdanningsnivå. 4. kvartal 2006. Prosent endring siste år

  I alt Helsenæringer Sosialnæringer
  Sysselsatte Sysselsatte Avtalte årsverk Sysselsatte Avtalte årsverk
  2006 Pst.
endr.
siste år
2006 Pst.
endr.
siste år
2006 Pst.
endr.
siste år
2006 Pst.
endr.
siste år
2006 Pst.
endr.
siste år
I alt 367 922 2,4 263 559 2,4 209 764 3,0 104 363 2,4 78 347 4,4
Helse- og sosialfaglig utd. i alt2 238 023 6,9 183 064 6,0 154 838 6,1 54 959 9,9 46 001 12,0
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 89 466 3,1 62 749 3,5 49 097 5,6 26 717 2,1 21 077 6,3
  Høgskolenivå 121 449 9,8 93 943 7,6 79 963 6,8 27 506 18,3 24 299 17,4
  Universitetsnivå 27 108 6,9 26 372 6,5 25 778 5,1 736 25,6 625 18,5
Ikke helse- og sosialfaglig utd. i alt2 123 709 -4,6 76 150 -4,3 52 092 -4,4 47 559 -5,1 31 160 -5,2
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 103 075 -3,2 64 454 -3,2 43 116 -3,5 38 621 -3,3 24 457 -3,4
  Høgskole- og universitetsnivå 20 634 -11,0 11 696 -10,2 8 976 -8,2 8 938 -11,9 6 703 -11,3
Uoppgitt 6 190 -11,1 4 345 -16,0 2 835 -15,4 1 845 3,2 1 187 4,5