7 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse-
og sosialtjenester5 etter fagutdanning og funksjon. Alle sektorer. 4. kvartal 2006

I alt Kommune-
helse
Pleie og
omsorg
Sosial-
tjeneste og
barnevern7
Somatiske
spesialist-
helsetjenester
Psykiatriske
spesialist
helsetjenester
Tannhelse-
tjenesten
Annet
I alt 234 769 23 296 95 833 12 938 71 765 17 469 7 841 5 627
Helsesekretærer 6 873 2 595 770 71 2 891 263 65 218
Hjelpepleiere 57 872 1 200 44 340 911 7 806 2 888 123 604
Omsorgsarbeidere 12 438 145 11 544 218 221 136 26 148
Apotekteknikere 257 10 147 12 55 6 16 11
Fotterapeuter 808 15 201 6 39 9 1 537
Barne og ungdarb. 1 438 43 912 208 141 27 11 96
Tannhelsesekretærer 3 112 32 158 34 103 17 2 730 38
Aktivitører 2 484 81 1 917 116 92 208 5 65
Annen vg. helse-/sos.utd.1 2 960 48 336 29 2 169 50 219 109
Ergoterapeuter 2 491 680 697 80 576 330 - 128
Fysioterapeuter 8 185 5 621 337 41 1 867 161 6 152
Helsesøstre og jordm. 5 430 2 504 364 164 2 228 115 3 52
Radiografer 2 205 20 52 5 1 960 13 - 155
Sykepleiere 69 234 3 260 23 757 703 34 018 6 571 32 893
Vernepleiere 8 050 214 5 384 887 612 818 3 132
Tannpleiere 812 1 18 3 13 - 768 9
Bioingeniører 4 527 192 44 7 3 984 27 3 270
Barnevernspedagoger 5 219 134 710 3 409 252 546 2 166
Sosionomer 7 695 266 920 4 442 729 1 129 1 208
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 6 690 181 2 785 1 255 1 493 630 26 320
Reseptarer og farmasøyter 93 7 8 1 52 8 - 17
Leger uten spesialitet3 7 931 2 464 129 27 4 600 649 14 48
Leger med spesialitet 9 236 2 776 38 11 4 784 820 4 803
Tannleger 3 806 5 5 - 42 2 3 747 5
Psykologer6 3 633 746 26 250 536 1 973 - 102
Øvr. helseutd. på univ.4 1 290 56 234 48 502 73 36 341