6 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialtjenester5 etter fagutdanning og sektor. 4. kvartal 2006

I alt Kommunal
forvaltning
Fylkeskommunal
forvaltning
Statlig
forvaltning6
Privat sektor
og offentlige
foretak
Uoppgitt
I alt 234 769 111 209 2 893 83 618 37 000 49
Helsesekretærer 6 873 1 556 12 2 806 2 471 28
Hjelpepleiere 57 872 43 796 26 9 893 4 151 6
Omsorgsarbeidere 12 438 11 536 8 321 570 3
Apotekteknikere 257 145 4 53 55 -
Fotterapeuter 808 195 - 38 575 -
Barne og ungdarb. 1 438 983 5 235 215 -
Tannhelsesekretærer 3 112 263 1 319 113 1 414 3
Aktivitører 2 484 1 976 - 258 250 -
Annen vg. helse-/sos.utd.1 2 960 356 4 1 651 949 -
Ergoterapeuter 2 491 1 345 1 844 301 -
Fysioterapeuter 8 185 1 841 1 1 603 4 740 -
Helsesøstre og jordm. 5 430 2 981 - 2 252 197 -
Radiografer 2 205 61 - 1 878 266 -
Sykepleiere 69 234 25 573 5 37 386 6 266 4
Vernepleiere 8 050 5 957 6 1 396 691 -
Tannpleiere 812 49 392 12 358 1
Bioingeniører 4 527 130 - 3 908 488 1
Barnevernspedagoger 5 219 2 863 3 1 542 811 -
Sosionomer 7 695 4 579 3 2 085 1 028 -
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 6 690 3 471 6 2 190 1 023 -
Reseptarer og farmasøyter 93 10 - 57 26 -
Leger uten spesialitet3 7 931 873 6 4 971 2 081 -
Leger med spesialitet 9 236 229 1 5 267 3 736 3
Tannleger 3 806 70 1 085 33 2 618 -
Psykologer 3 633 125 2 2 309 1 197 -
Øvr. helseutd. på univ.4 1 290 246 4 517 523 -