5 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialtjenester1
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2006

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40 og mer
I alt 234 769 41 530 53 186 70 077 59 206 10 770 30,1 9,9 31,2
Helsesekretærer 6 873 1 407 1 244 1 437 2 686 99 29,6 9,6 30,7
Hjelpepleiere 57 872 13 974 19 632 18 403 5 547 316 27,0 9,3 28,1
Omsorgsarbeidere 12 438 2 687 4 393 4 030 1 278 50 27,3 12,3 28,7
Ambulansearbeidere 2 013 144 85 1 355 337 92 34,0 18,0 36,2
Apotekteknikere 257 100 55 39 61 2 24,5 11,7 25,8
Fotterapeuter 808 205 147 51 63 342 29,6 8,5 30,7
Barne og ungdarb. 1 438 550 336 264 255 33 24,6 13,7 26,2
Tannhelsesekretærer 3 112 617 486 651 1 291 67 30,1 10,2 31,3
Tannteknikere 224 25 14 6 23 156 37,6 3,6 38,1
Aktivitører 2 484 679 606 461 713 25 27,7 13,6 29,2
Annen vg. helse-/sos.utd. 723 171 120 147 280 5 29,3 11,6 30,7
Ergoterapeuter 2 491 303 309 582 1 276 21 32,2 9,7 33,4
Fysioterapeuter 8 185 1 023 966 2 132 1 261 2 803 34,1 10,1 35,4
Jordmødre 2 342 520 688 756 333 45 28,6 12,6 30,2
Radiografer 2 205 168 198 890 906 43 33,9 4,3 34,3
Sykepleiere 69 234 10 468 17 270 26 280 14 258 958 30,3 6,7 31,0
Vernepleiere 8 050 793 1 246 3 316 2 644 51 32,4 9,2 33,5
Helsesøstre 3 088 492 613 840 1 134 9 30,3 11,3 31,8
Tannpleiere 812 157 121 107 348 79 30,7 16,0 32,9
Audiografer 211 24 12 38 125 12 33,2 7,6 34,0
Bioingeniører 4 527 482 578 1 492 1 911 64 32,7 4,3 33,3
Optikere 62 12 5 4 35 6 32,2 11,3 33,8
Barnevernspedagoger 5 219 504 529 1 336 2 799 51 33,3 8,1 34,2
Sosionomer 7 695 719 573 1 496 4 823 84 33,8 7,5 34,7
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 6 417 2 839 850 1 039 1 621 68 23,5 13,6 24,9
Kliniske ernæringsfysiologer 151 20 17 28 83 3 32,6 9,9 33,9
Farmasøyter og reseptarer 93 16 5 10 59 3 32,6 7,5 33,8
Kiropraktorer 324 35 14 5 87 183 37,3 4,0 37,7
Perfusjonister 26 1 - 15 10 - 35,6 - 35,6
Leger uten spesialitet 7 575 635 557 632 4 828 923 35,0 18,0 37,3
Medisinstudenter med lisens 356 252 10 10 65 19 19,6 5,1 20,0
Leger med spesialitet 9 236 503 935 962 4 241 2 595 35,9 27,9 39,1
Tannleger uten spes. 3 559 321 347 760 1 003 1 128 35,5 9,8 36,8
Tannleger med spes. 247 18 20 36 88 85 36,2 22,3 38,9
Psykologer 3 633 209 143 394 2 543 344 35,7 9,4 37,0
Annen helseutd. på univ. 789 457 62 73 191 6 20,0 13,4 21,2