4 Sysselsatte personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter
fagutdanning og andel sysselsatte i næring. 4. kvartal 2006

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester5 Offentlig administrasjon Forskning
og undervisning
Andre næringer
  2006 Andel 2006 Andel 2006 Andel 2006 Andel 2006 Andel
I alt 305 562 100,0 234 769 76,8 7 871 2,6 15 191 5,0 47 731 15,6
Helsesekretærer 9 263 100,0 6 873 74,2 198 2,1 222 2,4 1 970 21,3
Hjelpepleiere 69 704 100,0 57 872 83,0 1 240 1,8 1 786 2,6 8 806 12,6
Omsorgsarbeidere 16 552 100,0 12 438 75,1 296 1,8 555 3,4 3 263 19,7
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 001 100,0 2 960 74,0 231 5,8 58 1,4 752 18,8
Apotekteknikere 4 535 100,0 257 5,7 46 1,0 62 1,4 4 170 92,0
Fotterapeuter 1 550 100,0 808 52,1 20 1,3 56 3,6 666 43,0
Barne og ungdarb. 12 439 100,0 1 438 11,6 245 2,0 2 489 20,0 8 267 66,5
Tannhelsesekretærer 4 692 100,0 3 112 66,3 137 2,9 318 6,8 1 125 24,0
Aktivitører 4 115 100,0 2 484 60,4 113 2,7 345 8,4 1 173 28,5
Ergoterapeuter 3 189 100,0 2 491 78,1 145 4,5 161 5,0 392 12,3
Fysioterapeuter 9 547 100,0 8 185 85,7 250 2,6 335 3,5 777 8,1
Helsesøstre og jordm. 6 120 100,0 5 430 88,7 142 2,3 299 4,9 249 4,1
Radiografer 2 493 100,0 2 205 88,4 20 0,8 60 2,4 208 8,3
Sykepleiere 79 492 100,0 69 234 87,1 1 628 2,0 2 892 3,6 5 738 7,2
Vernepleiere 9 994 100,0 8 050 80,5 375 3,8 898 9,0 671 6,7
Tannpleiere 1 071 100,0 812 75,8 25 2,3 92 8,6 142 13,3
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 8 519 100,0 6 690 78,5 60 0,7 101 1,2 1 668 19,6
Bioingeniører 6 048 100,0 4 527 74,9 100 1,7 608 10,1 813 13,4
Barnevernspedagoger 7 810 100,0 5 219 66,8 431 5,5 789 10,1 1 371 17,6
Sosionomer 11 019 100,0 7 695 69,8 1 276 11,6 689 6,3 1 359 12,3
Reseptarer og farmasøyter 3 156 100,0 93 2,9 117 3,7 192 6,1 2 754 87,3
Leger uten spesialitet3 9 245 100,0 7 931 85,8 289 3,1 451 4,9 574 6,2
Leger med spesialitet 10 163 100,0 9 236 90,9 221 2,2 421 4,1 285 2,8
Tannleger 4 190 100,0 3 806 90,8 72 1,7 234 5,6 78 1,9
Psykologer 5 109 100,0 3 633 71,1 176 3,4 950 18,6 350 6,9
Øvr. helseutd. på univ.4 1 546 100,0 1 290 83,4 18 1,2 128 8,3 110 7,1