3 Sysselsatte i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 1. 4. kvartal 2006

  Helse- og sosialtjenester
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
uten personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
fratrukket
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
korrigert for
fødselsperm. og
legemeldt
sykefravær
  2006 Syss.
pst.
2006 Syss.
pst.
2006 Årsv.
pst.
2006 Årsv.
pst.
2006 Årsv.
pst.
2006 Årsv.
pst.
I alt 305 562 88,0 234 769 67,6 198 852 57,3 192 637 55,5 183 349 52,8 177 134 51,0
Helsesekretærer 9 263 85,3 6 873 63,3 5 645 52,0 5 454 50,2 5 162 47,5 4 971 45,8
Hjelpepleiere 69 704 81,9 57 872 68,0 44 838 52,7 44 194 51,9 40 186 47,2 39 542 46,4
Omsorgsarbeidere 16 552 87,1 12 438 65,4 9 856 51,8 9 586 50,4 8 849 46,5 8 580 45,1
Ambulansearbeidere 2 518 96,0 2 013 76,8 1 993 76,0 1 970 75,1 1 869 71,3 1 846 70,4
Apotekteknikere 4 535 85,8 257 4,9 187 3,5 180 3,4 172 3,3 165 3,1
Fotterapeuter 1 550 79,6 808 41,5 642 33,0 624 32,0 591 30,3 573 29,4
Barne og ungdarb. 12 439 86,4 1 438 10,0 1 094 7,6 1 065 7,4 994 6,9 965 6,7
Tannhelsesekretærer 4 692 85,4 3 112 56,6 2 593 47,2 2 540 46,2 2 405 43,7 2 352 42,8
Tannteknikere 708 87,5 224 27,7 231 28,6 230 28,4 216 26,7 215 26,6
Aktivitører 4 115 82,2 2 484 49,6 1 957 39,1 1 920 38,3 1 778 35,5 1 740 34,8
Annen vg. helse-/sos.utd. 775 99,2 723 92,6 600 76,9 592 75,8 538 68,9 530 67,8
Ergoterapeuter 3 189 90,1 2 491 70,4 2 226 62,9 2 120 59,9 2 079 58,7 1 973 55,7
Fysioterapeuter 9 547 91,8 8 185 78,7 7 685 73,9 7 408 71,2 7 266 69,8 6 988 67,2
Jordmødre 2 556 89,6 2 342 82,1 1 915 67,1 1 862 65,3 1 769 62,0 1 716 60,2
Radiografer 2 493 91,5 2 205 80,9 2 050 75,2 1 990 73,0 1 932 70,9 1 872 68,7
Sykepleiere 79 492 89,9 69 234 78,3 58 651 66,4 56 095 63,5 54 102 61,2 51 547 58,3
Vernepleiere 9 994 92,9 8 050 74,8 7 372 68,5 7 030 65,4 6 763 62,9 6 422 59,7
Helsesøstre 3 564 89,7 3 088 77,7 2 622 66,0 2 578 64,9 2 456 61,8 2 411 60,7
Tannpleiere 1 071 91,2 812 69,2 706 60,1 668 56,9 663 56,5 625 53,3
Audiografer 325 89,8 211 58,3 190 52,5 183 50,5 181 50,0 174 48,1
Bioingeniører 6 048 92,1 4 527 69,0 4 055 61,8 3 908 59,5 3 849 58,6 3 702 56,4
Optikere 1 276 94,7 62 4,6 57 4,2 56 4,2 53 4,0 52 3,9
Barnevernspedagoger 7 810 90,0 5 219 60,2 4 822 55,6 4 554 52,5 4 432 51,1 4 165 48,0
Sosionomer 11 019 89,2 7 695 62,3 7 152 57,9 6 830 55,3 6 590 53,4 6 268 50,8
Øvrig helseutd. m/høgsk.2 6 918 98,4 6 417 91,3 4 319 61,5 4 274 60,8 4 104 58,4 4 059 57,8
Kliniske ernæringsfysiologer 316 94,3 151 45,1 136 40,6 128 38,1 129 38,5 120 36,0
Farmasøyter og reseptarer 3 156 92,0 93 2,7 84 2,5 81 2,4 80 2,3 77 2,2
Kiropraktorer 348 86,1 324 80,2 320 79,1 312 77,1 305 75,4 297 73,4
Perfusjonister 27 100,0 26 96,3 26 94,4 26 94,4 25 92,2 25 92,2
Leger uten spesialitet 8 744 93,7 7 575 81,2 7 456 79,9 7 083 75,9 7 197 77,1 6 824 73,1
Medisinstudenter med lisens 501 52,5 356 37,3 189 19,8 188 19,7 184 19,3 182 19,1
Leger med spesialitet 10 163 97,4 9 236 88,5 9 407 90,2 9 344 89,6 9 039 86,6 8 976 86,0
Tannleger uten spes. 3 901 92,1 3 559 84,0 3 475 82,0 3 398 80,2 3 305 78,0 3 229 76,2
Tannleger med spes. 289 97,6 247 83,4 254 85,9 254 85,9 243 82,0 243 82,0
Psykologer 5 109 95,0 3 633 67,6 3 597 66,9 3 469 64,5 3 408 63,4 3 280 61,0
Annen helseutd. på univ. 855 98,5 789 90,9 450 51,9 443 51,1 436 50,3 429 49,5