1 Personer i alt 15-85 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2006

Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken
I alt Sysselsatte Reg.
arbeids-
ledige
I alt Attf. og
uførep.
Alders-
pensj.
Kontant-
støtte5
Under
utd.6
Uoppg.
Lønns-
takere
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 378 808 311 493 292 081 17 783 1 629 67 315 21 289 29 575 2 600 2 820 11 031
Helsesekretærer 10 968 9 430 9 102 178 150 1 538 680 104 136 140 478
Hjelpepleiere 95 728 71 402 69 367 1 613 422 24 326 10 048 10 150 539 549 3 040
Omsorgsarbeidere 19 152 16 758 16 349 256 153 2 394 1 105 157 272 110 750
Apotekteknikere 5 312 4 605 4 489 51 65 707 250 56 91 78 232
Fotterapeuter 2 039 1 592 868 699 25 447 177 74 19 36 141
Barne og ungdarb. 16 668 12 687 12 353 216 118 3 981 870 2 214 223 149 525
Tannhelsesekretærer 5 642 4 773 4 593 121 59 869 360 168 57 50 234
Aktivitører 5 202 4 167 3 984 150 33 1 035 528 203 58 33 213
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 335 4 045 3 743 288 14 290 85 97 5 10 93
Ergoterapeuter 3 684 3 231 3 146 61 24 453 121 146 33 46 107
Fysioterapeuter 11 449 9 741 5 949 3 761 31 1 708 243 928 51 81 405
Helsesøstre og jordm. 8 276 6 243 6 108 126 9 2 033 386 1 449 35 19 144
Radiografer 2 870 2 512 2 477 19 16 358 85 145 15 32 81
Sykepleiere 98 037 80 492 78 960 1 352 180 17 545 4 165 9 479 687 534 2 680
Vernepleiere 10 908 10 062 9 931 92 39 846 362 139 72 49 224
Tannpleiere 1 210 1 084 967 109 8 126 42 34 8 7 35
Bioingeniører 6 898 6 124 6 002 84 38 774 183 331 47 66 147
Barnevernspedagoger 8 873 7 893 7 676 153 64 980 344 217 91 56 272
Sosionomer 13 046 11 217 10 871 251 95 1 829 633 696 67 80 353
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 8 902 8 571 8 410 145 16 331 48 131 15 78 59
Reseptarer og farmasøyter 3 873 3 228 3 111 108 9 645 82 427 18 36 82
Leger uten spesialitet3 10 626 9 391 7 662 1 686 43 1 235 173 249 31 504 278
Leger med spesialitet 12 020 10 921 7 854 3 063 4 1 099 98 862 3 2 134
Tannleger 5 735 4 544 2 372 2 170 2 1 191 127 872 7 23 162
Psykologer 5 703 5 221 4 493 718 10 482 86 239 18 17 122
Øvr. helseutd. på univ.4 1 652 1 559 1 244 313 2 93 8 8 2 35 40