10 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialnæringen1, fordelt etter fagutdanning.
Prosentendring. 4. kvartal 2004 og 2005

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet Uoppgitt
  2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
I alt 11 242 5,5 1 773 1,0 897 -3,2 3 005 4,1 1 368 8,1 2 540 8,3 1 411 15,4 248 -0,8
Hjelpepleiere 1 450 7,6 198 -5,3 110 -6,0 432 0,5 40 81,8 336 1,2 333 40,5 1 -
Annen vg. helseutdanning 419 5,5 95 6,7 31 -3,1 82 - 26 -10,3 102 10,9 83 13,7 - -
Ergo- og
fysioterapeuter
776 5,6 144 8,3 51 - 155 6,2 114 6,5 269 3,5 43 13,2 - -
Sykepleiere, jordmødre
og helsesøstre
4 085 4,5 502 -2,3 551 -4,7 1 128 3,3 348 5,8 851 15,3 514 10,3 191 -0,5
Øvrig helseutd.
på høgskole
900 0,4 220 1,4 60 -1,6 241 -0,4 47 -6,0 233 3,1 99 -1,0 - -
Leger 1 697 2,0 255 -5,9 31 -8,8 486 6,8 303 -1,6 375 6,5 204 3,0 43 -6,5
Legespesialister 1 195 12,6 235 9,3 30 20,0 293 11,8 329 13,8 256 9,4 41 46,4 11 37,5
Tannleger og
tannlege-
spesialister
395 16,5 46 9,5 20 25,0 104 11,8 120 23,7 63 10,5 40 25,0 2 -
Psykologer 236 12,4 61 13,0 10 -16,7 60 7,1 34 36,0 39 - 32 33,3 - -
Øvrig helseutd.
på universitet
82 -5,7 15 36,4 3 200,0 21 -16,0 7 -12,5 16 6,7 20 -23,1 - -
Andre utdanninger 7 40,0 2 - - - 3 - - - - - 2 100,0 - -