9 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialnæringen1, som har arbeidet i Norge i 5 år
eller mindre fordelt etter fagudanning. Prosentendring. 4. kvartal 2004 og 2005

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet Uoppgitt
  2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
I alt 3 049 -12,9 228 -18,6 261 -37,9 464 -29,6 654 -6,7 862 2,7 566 14,8 14 -87,2
Hjelpepleiere 466 -7,5 5 -54,5 46 -30,3 131 -16,6 14 180,0 147 -20,5 123 53,8 - -
Annen vg. helseutdanning 29 -31,0 3 - 1 - 6 -14,3 4 -20,0 5 -61,5 10 -23,1 - -
Ergo- og
fysioterapeuter
107 -14,4 19 -5,0 10 -33,3 15 -31,8 25 -10,7 35 -5,4 3 - - -
Sykepleiere, jordmødre
og helsesøstre
1 245 -13,5 62 -27,1 178 -38,6 147 -34,7 238 -0,4 352 21,0 263 19,0 5 -94,3
Øvrig helseutd.
på høgskole
72 -32,1 12 -20,0 9 -57,1 10 -52,4 2 -66,7 21 -4,5 18 -14,3 - -
Leger 687 -14,2 78 -16,1 10 -37,5 94 -30,9 160 -19,6 222 3,7 117 -6,4 6 -66,7
Legespesialister 198 -25,3 28 -22,2 1 -83,3 18 -59,1 95 -26,4 50 6,4 5 400,0 1 -50,0
Tannleger og
tannlege-
spesialister
180 20,8 4 - 3 50,0 21 16,7 105 23,5 23 15,0 22 15,8 2 100,0
Psykologer 53 10,4 15 50,0 2 -33,3 15 -25,0 11 175,0 7 -12,5 3 - - -
Øvrig helseutd.
på universitet
10 -47,4 2 -33,3 1 - 5 -28,6 - - - - 2 -71,4 - -
Andre utdanninger 2 -33,3 - - - - 2 - - - - - - - - -