8 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, i alt i helse- og sosialnæringen1, etter
utdanningsnivå. 4. kvartal 2004 og 2005 Prosentendring

  I alt Pleie og omsorg2 Andre helsenæringer Andre sosialnæringer
  Sysselsatte Sysselsatte Avtalte årsverk3 Sysselsatte Avtalte årsverk Sysselsatte Avtalte årsverk
  2005 Pst.
endr.
siste år
2005 Pst.
endr.
siste år
2005 Pst.
endr.
siste år
2005 Pst.
endr.
siste år
2005 Pst.
endr.
siste år
2005 Pst.
endr.
siste år
2005 Pst.
endr.
siste år
I alt 359 408 1,6 159 018 0,4 111 364 2,8 167 956 4,0 141 478 3,7 32 434 -4,3 25 943 -3,5
Helse- og sosialfaglig utd. i alt 222 745 4,7 90 869 4,3 70 342 5,5 118 829 5,4 104 701 4,9 13 047 1,6 11 913 1,6
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 86 803 3,4 59 469 3,9 44 062 5,4 25 391 3,1 20 683 4,0 1 943 -6,2 1 577 -7,1
  Høgskolenivå 110 587 5,2 31 158 5,0 26 060 5,7 68 848 5,6 59 661 5,0 10 581 3,7 9 857 3,8
  Universitetsnivå 25 355 7,0 242 18,6 220 15,0 24 590 7,3 24 358 5,3 523 -6,6 478 -10,4
Ikke helse- og sosialfaglig utd. i alt 129 765 -3,3 65 252 -4,5 39 163 -1,7 45 905 0,6 34 642 0,5 18 608 -8,0 13 566 -7,3
  Ungdomsskole- og videreg. nivå 106 613 -3,6 57 641 -4,2 34 362 -1,6 35 863 -0,6 26 603 -0,9 13 109 -9,1 9 089 -8,3
  Høgskole- og universitetsnivå 23 152 -1,6 7 611 -6,9 4 801 -2,1 10 042 5,3 8 038 5,4 5 499 -5,5 4 477 -5,2
Uoppgitt 6 898 0,1 2 897 -0,6 1 859 3,4 3 222 2,3 2 136 2,1 779 -5,6 465 -11,4