7 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse-
og sosialnæringen5 etter fagutdanning og funksjon6. Alle sektorer. 4. kvartal 2005

I alt Kommune-
helse
Pleie og
omsorg
Sosial-
tjeneste og
barnevern7
Somatiske
spesialist-
helsetjenester
Psykiatriske
spesialist
helsetjenester
Tannhelse-
tjenesten
Annet
I alt 219 755 20 950 89 782 10 997 68 847 16 850 7 357 4 972
Helsesekretærer 5 864 2 307 652 54 2 445 214 55 137
Hjelpepleiere 57 123 1 271 43 135 938 8 085 3 021 115 558
Omsorgsarbeidere 11 802 147 11 018 220 172 135 16 94
Apotekteknikere 214 4 133 8 50 3 12 4
Fotterapeuter 723 13 211 9 39 12 2 437
Barne og ungdarb. 1 693 60 1 195 205 127 24 17 65
Tannhelsesekretærer 2 823 25 116 14 81 13 2 561 13
Aktivitører 2 415 82 1 875 112 79 202 3 62
Annen vg. helse-/sos.utd.1 3 022 53 414 40 2 127 71 213 104
Ergoterapeuter 2 273 634 586 70 531 317 - 135
Fysioterapeuter 7 707 5 290 283 44 1 799 152 5 134
Helsesøster og jordm. 5 067 2 259 370 151 2 138 103 1 45
Radiografer 2 061 19 28 3 1 861 14 - 136
Sykepleiere 67 348 3 301 22 805 637 33 346 6 358 26 875
Vernepleiere 7 398 184 4 963 846 525 769 4 107
Tannpleiere 760 1 18 1 13 2 718 7
Bioingeniører 4 112 183 46 6 3 640 27 3 207
Barnevernspedagoger 4 782 108 646 3 159 231 473 3 162
Sosionomer 6 525 190 781 3 781 630 949 1 193
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 1 651 107 287 410 485 215 10 137
Reseptarer og farmasøyter 96 4 9 2 66 5 1 9
Leger uten spesialitet3 7 760 2 018 100 26 4 264 568 17 767
Leger med spesialitet 8 964 2 591 38 14 5 324 791 3 203
Tannleger 3 630 6 7 3 41 1 3 567 5
Psykologer 3 357 82 25 238 528 2 392 - 92
Øvr. helseutd. på univ.4 585 11 41 6 220 19 4 284