6 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialnæringen5 etter fagutdanning og sektor. 2005

I alt Kommunal
forvaltning
Fylkeskommunal
forvaltning
Statlig
forvaltning6
Privat sektor
og offentlige
foretak
Uoppgitt
I alt 219 755 103 892 2 786 79 243 33 664 170
Helsesekretærer 5 864 1 350 13 2 382 2 078 41
Hjelpepleiere 57 123 42 730 24 10 289 4 069 11
Omsorgsarbeidere 11 802 11 029 6 267 500 -
Apotekteknikere 214 131 4 44 35 -
Fotterapeuter 723 209 - 43 471 -
Barne og ungdarb. 1 693 1 273 4 202 213 1
Tannhelsesekretærer 2 823 198 1 281 85 1 259 -
Aktivitører 2 415 1 929 - 247 239 -
Annen vg. helse-/sos.utd.1 3 022 443 3 1 595 981 -
Ergoterapeuter 2 273 1 187 1 812 273 -
Fysioterapeuter 7 707 1 764 2 1 531 4 409 1
Helsesøster og jordm. 5 067 2 734 - 2 162 171 -
Radiografer 2 061 39 - 1 786 236 -
Sykepleiere 67 348 24 654 4 36 582 6 103 5
Vernepleiere 7 398 5 497 6 1 266 628 1
Tannpleiere 760 50 368 13 329 -
Bioingeniører 4 112 135 - 3 544 432 1
Barnevernspedagoger 4 782 2 625 2 1 395 760 -
Sosionomer 6 525 3 865 2 1 776 882 -
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 1 651 547 2 752 349 1
Reseptarer og farmasøyter 96 11 1 66 18 -
Leger uten spesialitet3 7 760 917 8 4 863 1 893 79
Leger med spesialitet 8 964 341 1 5 145 3 448 29
Tannleger 3 630 75 1 050 32 2 473 -
Psykologer 3 357 114 2 2 141 1 100 -
Øvr. helseutd. på univ.4 585 45 2 223 315 -