5 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialnæringen2
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2005

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40 og mer
I alt 219 755 41 514 50 373 64 940 50 555 12 373 29,9 9,3 31,0
Helsesekretærer 5 864 1 283 1 030 1 169 2 276 106 29,4 9,5 30,5
Hjelpepleiere1 57 123 16 134 19 120 16 936 3 882 1 051 26,3 8,3 27,3
Omsorgsarbeidere 11 802 3 209 4 145 3 489 749 210 26,2 10,9 27,5
Ambulansearbeidere 1 924 125 80 1 280 331 108 34,4 17,1 36,3
Apotekteknikere 214 97 49 23 37 8 23,3 13,1 24,7
Fotterapeuter 723 196 139 57 56 275 29,5 9,0 30,5
Barne og ungdarb. 1 693 762 354 263 256 58 23,6 12,6 25,0
Tannhelsesekretærer 2 823 558 420 610 1 196 39 30,1 10,4 31,3
Tannteknikere 203 15 13 3 24 148 39,3 3,4 39,8
Aktivitører 2 415 726 563 414 680 32 27,4 13,4 28,9
Annen vg. helse-/sos.utd. 895 217 157 193 315 13 29,0 11,1 30,4
Ergoterapeuter 2 273 319 280 477 1 166 31 32,1 7,2 32,9
Fysioterapeuter 7 707 951 1 022 2 057 1 123 2 554 34,2 9,9 35,3
Jordmødre 2 318 500 692 777 314 35 28,7 11,9 30,2
Radiografer 2 061 139 179 873 842 28 34,0 3,8 34,4
Sykepleiere 67 348 10 968 16 667 25 292 13 111 1 310 30,1 6,5 30,8
Vernepleiere 7 398 843 1 205 2 973 2 213 164 32,1 9,0 33,2
Helsesøstre 2 749 489 546 680 1 007 27 30,1 10,1 31,4
Tannpleiere 760 152 118 102 319 69 30,6 17,0 32,7
Audiografer 194 19 13 31 121 10 33,4 6,2 34,0
Bioingeniører 4 112 432 544 1 412 1 677 47 32,6 4,4 33,1
Optikere 61 7 7 4 37 6 33,7 16,4 35,8
Barnevernspedagoger 4 782 470 423 1 216 2 587 86 33,5 7,5 34,4
Sosionomer 6 525 644 436 1 265 4 076 104 33,9 7,1 34,7
Øvrig helseutd. m/høgsk. 1 396 221 168 305 669 33 31,7 8,1 32,6
Kliniske ernæringsfysiologer 127 12 9 23 75 8 34,1 5,5 34,7
Farmasøyter og reseptarer 96 11 7 16 56 6 33,3 9,4 34,5
Kiropraktorer 275 30 17 3 22 203 38,4 2,9 38,8
Perfusjonister 26 2 - 15 9 - 34,8 - 34,8
Leger uten spesialitet 7 432 754 544 677 4 432 1 025 34,8 16,1 36,7
Medisinstudenter med lisens 328 222 21 13 58 14 18,8 7,3 19,4
Leger med spesialitet 8 964 504 862 1 131 4 022 2 445 36,0 27,7 38,9
Tannleger uten spes. 3 391 264 362 761 493 1 511 36,5 10,0 37,6
Tannleger med spes. 239 20 18 39 63 99 36,5 25,1 39,2
Psykologer 3 357 190 143 337 2 181 506 36,0 10,7 37,2
Annen helseutd. på univ. 157 29 20 24 80 4 30,4 17,2 32,0