4 Sysselsatte personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter
fagutdanning og næring. Prosentendring. 4. kvartal 2004 og 2005

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester5 Offentlig administrasjon Forskning
og undervisning
Andre næringer
  2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
2005 Pst.
endr.
I alt 284 179 4,4 219 755 4,6 7 990 -6,0 13 409 -4,3 43 025 8,3
Helsesekretærer 7 504 12,0 5 864 10,9 134 4,7 95 -1,0 1 411 19,1
Hjelpepleiere 68 393 2,2 57 123 2,1 1 312 -7,2 1 676 -6,5 8 282 6,5
Omsorgsarbeidere 14 205 4,1 11 802 5,1 224 -14,2 310 -10,7 1 869 3,1
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 186 3,1 3 022 2,7 223 -1,3 50 - 891 5,7
Apotekteknikere 4 168 3,6 214 23,7 36 20,0 28 7,7 3 890 2,6
Fotterapeuter 1 375 11,6 723 16,8 24 33,3 44 4,8 584 5,6
Barne og ungdarb. 13 357 7,0 1 693 4,6 313 -0,3 2 327 -17,2 9 024 16,6
Tannhelsesekretærer 3 780 3,5 2 823 3,1 69 1,5 188 3,9 700 5,1
Aktivitører 3 640 0,9 2 415 1,1 88 -15,4 187 -11,0 950 4,7
Ergoterapeuter 2 836 6,6 2 273 6,6 136 -9,9 112 -5,1 315 21,6
Fysioterapeuter 8 970 5,5 7 707 6,4 262 -9,0 301 -0,7 700 4,9
Helsesøster og jordm. 5 750 2,1 5 067 2,7 185 -8,4 272 -3,5 226 7,6
Radiografer 2 272 6,4 2 061 6,5 12 -14,3 52 6,1 147 8,1
Sykepleiere 76 803 4,0 67 348 4,4 1 711 -3,8 2 675 -1,1 5 069 5,2
Vernepleiere 9 156 7,8 7 398 8,8 388 -6,7 761 2,6 609 14,0
Tannpleiere 1 002 1,2 760 1,7 22 -12,0 91 11,0 129 -5,1
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 4 095 9,5 1 651 12,7 283 1,8 457 13,4 1 704 6,8
Bioingeniører 5 311 2,7 4 112 3,4 63 -8,7 482 5,7 654 -2,2
Barnevernspedagoger 6 761 7,7 4 782 8,2 402 -2,9 511 -7,9 1 066 19,9
Sosionomer 8 936 5,9 6 525 7,7 1 076 -4,5 341 -0,3 994 9,5
Reseptarer og farmasøyter 2 967 2,9 96 12,9 102 6,3 173 3,0 2 596 2,4
Leger uten spesialitet3 8 941 7,2 7 760 8,3 355 -18,9 418 2,0 408 25,9
Leger med spesialitet 9 932 4,6 8 964 5,4 282 -10,5 421 -1,2 265 9,5
Tannleger 4 012 4,1 3 630 5,1 71 -17,4 229 -1,3 82 1,2
Psykologer 4 767 5,7 3 357 8,9 186 -9,3 895 -1,3 329 3,8
Øvr. helseutd. på univ.4 1 060 7,5 585 7,9 31 - 313 11,0 131 -