3 Sysselsatte i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 2. 4. kvartal 2005

  Helse- og sosialnæringen
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
uten personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
fratrukket
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
korrigert for
fødselsperm. og
legemeldt
sykefravær
  2005 Syss.
pst.
2005 Syss.
pst.
2005 Årsv.
pst.
2005 Årsv.
pst.
2005 Årsv.
pst.
2005 Årsv.
pst.
I alt 284 179 87,2 219 755 67,5 185 124 56,8 179 353 55,1 170 738 52,4 164 968 50,6
Helsesekretærer 7 504 85,0 5 864 66,4 4 786 54,2 4 627 52,4 4 357 49,4 4 199 47,6
Hjelpepleiere1 68 393 81,2 57 123 67,8 43 032 51,1 42 391 50,3 38 659 45,9 38 019 45,2
Omsorgsarbeidere 14 205 87,4 11 802 72,6 8 948 55,1 8 696 53,5 8 065 49,6 7 812 48,1
Ambulansearbeidere 2 375 95,9 1 924 77,7 1 921 77,6 1 902 76,8 1 801 72,8 1 782 72,0
Apotekteknikere 4 168 85,9 214 4,4 149 3,1 146 3,0 136 2,8 133 2,7
Fotterapeuter 1 375 76,5 723 40,2 590 32,8 572 31,8 540 30,1 522 29,1
Barne og ungdarb. 13 357 85,2 1 693 10,8 1 216 7,8 1 171 7,5 1 105 7,0 1 060 6,8
Tannhelsesekretærer 3 780 86,3 2 823 64,5 2 350 53,7 2 287 52,2 2 199 50,2 2 137 48,8
Tannteknikere 650 85,5 203 26,7 222 29,3 221 29,1 211 27,7 210 27,6
Aktivitører 3 640 81,7 2 415 54,2 1 880 42,2 1 826 41,0 1 711 38,4 1 657 37,2
Annen vg. helse-/sos.utd. 1 161 91,1 895 70,2 734 57,6 724 56,8 659 51,7 649 50,9
Ergoterapeuter 2 836 88,8 2 273 71,1 2 007 62,8 1 912 59,8 1 881 58,9 1 786 55,9
Fysioterapeuter 8 970 89,6 7 707 77,0 7 304 72,9 7 022 70,1 6 914 69,0 6 632 66,2
Jordmødre 2 529 90,1 2 318 82,6 1 893 67,4 1 824 65,0 1 759 62,7 1 690 60,2
Radiografer 2 272 92,2 2 061 83,6 1 924 78,1 1 841 74,7 1 817 73,7 1 733 70,3
Sykepleiere 76 803 89,8 67 348 78,8 56 682 66,3 54 315 63,5 52 274 61,1 49 906 58,4
Vernepleiere 9 156 92,2 7 398 74,5 6 720 67,7 6 415 64,6 6 184 62,3 5 879 59,2
Helsesøstre 3 221 89,3 2 749 76,3 2 301 63,8 2 263 62,8 2 151 59,7 2 113 58,6
Tannpleiere 1 002 89,4 760 67,8 664 59,2 631 56,3 626 55,8 593 52,9
Audiografer 279 90,0 194 62,6 175 56,6 166 53,5 165 53,3 156 50,2
Bioingeniører 5 311 90,8 4 112 70,3 3 671 62,7 3 537 60,4 3 458 59,1 3 324 56,8
Optikere 1 195 92,9 61 4,7 59 4,6 55 4,3 57 4,4 54 4,2
Barnevernspedagoger 6 761 89,9 4 782 63,6 4 436 59,0 4 184 55,6 4 112 54,7 3 860 51,3
Sosionomer 8 936 88,7 6 525 64,7 6 069 60,2 5 837 57,9 5 581 55,4 5 349 53,1
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 621 93,3 1 396 49,7 1 229 43,8 1 204 42,9 1 142 40,7 1 117 39,8
Kliniske ernæringsfysiologer 271 89,4 127 41,9 119 39,4 111 36,6 111 36,7 103 33,8
Farmasøyter og reseptarer 2 967 91,3 96 3,0 88 2,7 86 2,6 85 2,6 83 2,5
Kiropraktorer 305 84,5 275 76,2 282 78,2 276 76,5 269 74,5 263 72,8
Perfusjonister 26 92,9 26 92,9 25 88,9 25 88,9 23 83,3 23 83,3
Leger uten spesialitet 8 517 93,2 7 432 81,3 7 213 78,9 6 902 75,5 6 953 76,0 6 642 72,6
Medisinstudenter med lisens 424 44,6 328 34,5 169 17,8 165 17,3 165 17,4 161 16,9
Leger med spesialitet 9 932 96,9 8 964 87,5 9 119 89,0 9 060 88,4 8 773 85,6 8 713 85,0
Tannleger uten spes. 3 728 89,1 3 391 81,1 3 413 81,6 3 334 79,7 3 245 77,6 3 166 75,7
Tannleger med spes. 284 95,0 239 79,9 252 84,1 250 83,6 242 80,8 240 80,3
Psykologer 4 767 93,9 3 357 66,1 3 347 65,9 3 244 63,9 3 180 62,7 3 078 60,6
Annen helseutd. på univ. 458 95,6 157 32,8 135 28,2 130 27,1 129 27,0 124 25,9