1 Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2005

Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken
I alt Sysselsatte Reg.
arbeids-
ledige
I alt Attf. og
uførep.
Alders-
pensj.
Kontant-
støtte5
Under
utd.6
Uoppg.
Lønns-
takere
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 358 706 290 270 272 319 15 705 2 246 68 436 19 322 30 874 2 874 3 455 11 911
Helsesekretærer 8 898 7 695 7 411 102 182 1 203 438 69 124 155 417
Hjelpepleiere 97 146 70 248 68 223 1 420 605 26 898 9 756 12 391 591 894 3 266
Omsorgsarbeidere 16 347 14 424 14 092 150 182 1 923 753 110 248 151 661
Apotekteknikere 4 868 4 262 4 133 39 90 606 182 34 76 92 222
Fotterapeuter 1 890 1 432 808 582 42 458 131 77 29 52 169
Barne og ungdarb. 15 711 13 606 13 179 184 243 2 105 654 37 343 254 817
Tannhelsesekretærer 4 495 3 860 3 720 81 59 635 233 126 39 58 179
Aktivitører 4 612 3 715 3 542 113 60 897 414 157 72 50 204
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 654 4 234 3 929 278 27 420 89 127 24 37 143
Ergoterapeuter 3 327 2 883 2 805 41 37 444 109 136 37 58 104
Fysioterapeuter 11 088 9 166 5 662 3 452 52 1 922 241 969 58 117 537
Helsesøster og jordm. 8 006 5 876 5 775 90 11 2 130 359 1 569 36 13 153
Radiografer 2 606 2 296 2 270 5 21 310 69 142 12 33 54
Sykepleiere 96 246 77 820 76 451 1 132 237 18 426 3 925 10 504 736 444 2 817
Vernepleiere 10 057 9 220 9 107 69 44 837 326 120 96 77 218
Tannpleiere 1 154 1 015 908 96 11 139 41 33 12 16 37
Bioingeniører 6 174 5 385 5 280 64 41 789 158 315 61 68 187
Barnevernspedagoger 7 691 6 858 6 662 110 86 833 256 174 88 73 242
Sosionomer 10 691 9 107 8 867 143 97 1 584 511 606 74 72 321
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 4 639 4 167 3 969 168 30 472 107 204 15 37 109
Reseptarer og farmasøyter 3 715 3 032 2 928 93 11 683 84 456 20 38 85
Leger uten spesialitet3 10 604 9 092 7 591 1 463 38 1 512 161 398 41 585 327
Leger med spesialitet 11 819 10 595 7 779 2 812 4 1 224 100 945 2 5 172
Tannleger 5 674 4 332 2 231 2 093 8 1 342 128 904 6 34 270
Psykologer 5 393 4 868 4 201 649 18 525 91 248 27 18 141
Øvr. helseutd. på univ.4 1 201 1 082 796 276 10 119 6 23 7 24 59