10 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialnæringen1, fordelt etter fagutdanning.
Prosentendring. 4. kvartal 2003 og 2004

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet Uoppgitt
  2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
I alt 10 607 -0,6 1 676 -2,3 928 -10,6 2 928 -0,1 1 264 1,7 2 330 3,6 1 220 1,3 261 -9,1
Hjelpepleiere 1 369 2,6 209 -3,2 117 -7,1 453 -3,4 20 -33,3 331 19,5 237 11,8 2 -50,0
Annen vg. helseutdanning 382 6,7 86 -1,1 32 10,3 75 11,9 26 8,3 89 7,2 74 10,4 - -
Ergo- og
fysioterapeuter
721 -2,7 129 -6,5 50 -3,8 142 -3,4 105 6,1 259 -2,3 36 -10,0 - -
Sykepleiere, jordmødre
og helsesøstre
3 978 -3,0 521 -4,8 580 -13,2 1 139 -2,4 333 2,1 735 6,4 465 0,6 205 -14,2
Øvrig helseutd.
på høgskole
899 1,5 218 4,8 61 -6,2 243 5,2 50 4,2 225 -1,7 101 -1,0 1 -66,7
Leger 1 576 -4,8 204 -4,7 33 -13,2 446 2,3 308 -13,5 348 -7,9 196 -2,5 41 24,2
Legespesialister 1 042 7,0 203 1,0 26 -3,7 252 2,9 292 19,2 232 5,9 28 -9,7 9 50,0
Tannleger og
tannlege-
spesialister
340 4,6 42 - 16 -20,0 95 8,0 96 12,9 57 7,5 32 -11,1 2 100,0
Psykologer 208 2,0 53 6,0 12 9,1 55 -3,5 25 19,0 39 - 24 -7,7 - -
Øvrig helseutd.
på universitet
87 1,2 11 -15,4 1 - 25 8,7 8 -11,1 15 - 26 4,0 1 -
Andre utdanninger 5 - - - - - 3 50,0 1 - - - 1 -50,0 - -