9 Sysselsatte personer 16-66 år med utenlandsk statsborgerskap med helse- og sosialfaglig
utdanning i helse- og sosialnæringen1, som har arbeidet i Norge i 5 år
eller mindre fordelt etter fagudanning. Prosentendring. 4. kvartal 2003 og 2004

  I alt Danmark Finland Sverige Tyskland Resten av
Europa
Annet Uoppgitt
  2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
I alt 3 553 -13,5 265 -14,8 418 -30,0 724 -22,6 702 -7,3 827 2,5 493 -2,2 124 -37,4
Hjelpepleiere 524 0,2 10 -23,1 66 -19,5 179 -18,6 5 -54,5 183 37,6 80 31,1 1 -66,7
Annen vg. helseutdanning 40 -4,8 3 - 1 -80,0 6 -40,0 5 - 11 22,2 14 55,6 - -
Ergo- og
fysioterapeuter
121 -12,9 19 -9,5 14 -22,2 20 -9,1 29 - 36 -16,3 3 -50,0 - -
Sykepleiere, jordmødre
og helsesøstre
1 490 -15,1 88 -22,8 289 -31,5 266 -15,3 237 4,4 288 4,3 221 -1,3 101 -42,9
Øvrig helseutd.
på høgskole
106 -27,9 14 -12,5 21 -22,2 22 -35,3 6 -33,3 22 -26,7 21 -27,6 - -
Leger 786 -19,2 79 -12,2 15 -21,1 140 -26,3 200 -29,1 210 -12,1 124 -12,1 18 50,0
Legespesialister 268 -11,6 36 -5,3 7 -46,2 42 -48,8 132 11,9 47 -4,1 1 - 3 50,0
Tannleger og
tannlege-
spesialister
148 -2,0 4 - 2 -66,7 19 -32,1 83 15,3 20 11,1 19 -13,6 1 -
Psykologer 48 -9,4 9 - 3 -25,0 21 -16,0 4 - 8 - 3 - - -
Øvrig helseutd.
på universitet
19 -17,4 3 - - - 7 -30,0 - - 2 - 7 -12,5 - -
Andre utdanninger 3 200,0 - - - - 2 - 1 - - - - - - -