8 Sysselsatte personer og avtalte årsverk, 16-66 år i alt i helse- og sosialnæringen, etter
utdanningsnivå. 4. kvartal 2003 og 2004 Prosentendring

  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk korrigert
for fødselspermisjon
og sykefravær
Utdanning 2004 Pst.endring
siste år
2004 Pst.endring
siste år
2004 Pst.endring
siste år
I alt 346 496 1,9 267 743 2,3 242 028 4,8
Ungdomsskolenivå, ikke helsefaglig utdanning 68 879 -3,4 45 189 -4,1 40 928 -0,7
Videregående nivå, helsefaglig utdanning 82 772 1,6 62 800 1,8 55 964 5,3
Videregående nivå, ikke helsefaglig utdanning 38 226 2,2 24 949 1,9 23 024 4,4
Høgskolenivå, helsefaglig utdanning 104 004 4,1 90 277 5,0 80 571 6,8
Universitetsnivå, helsefaglig utdanning 22 541 2,3 23 119 3,8 21 728 4,5
Høgskole og universtetsnivå, ikke helsefaglig utd. 23 279 7,8 17 071 6,3 15 811 7,9
Uoppgitt 6 795 10,1 4 338 9,3 4 002 12,0