7 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse-
og sosialnæringen5 etter fagutdanning og funksjon6. Alle sektorer. 4. kvartal 2004

I alt Kommune-
helse
Pleie og
omsorg
Sosial-
tjeneste og
barnevern7
Somatiske
spesialist-
helsetjenester
Psykiatriske
spesialist
helsetjenester
Tannhelse-
tjenesten
Annet
I alt 209 317 16 978 85 667 10 776 68 454 15 846 6 821 4 775
Helsesekretærer 5 300 2 198 577 48 2 171 164 44 98
Hjelpepleiere 55 943 1 196 41 485 1 226 8 343 3 131 107 455
Omsorgsarbeidere 11 198 145 10 323 323 175 135 19 78
Apotekteknikere 173 7 101 7 42 5 8 3
Fotterapeuter 620 12 199 5 33 9 2 360
Barne og ungdarb. 1 614 65 1 094 223 126 32 12 62
Tannhelsesekretærer 2 741 22 116 18 85 9 2 475 16
Aktivitører 2 396 73 1 837 145 81 203 2 55
Annen vg. helse-/sos.utd.1 2 787 55 467 44 2 055 60 65 41
Ergoterapeuter 2 116 579 571 56 502 293 1 114
Fysioterapeuter 7 008 4 506 295 51 1 731 135 6 284
Helsesøster og jordm. 4 965 2 183 390 132 2 104 112 1 43
Radiografer 1 937 15 24 4 1 759 11 1 123
Sykepleiere 64 598 3 066 21 849 624 32 347 5 938 26 748
Vernepleiere 6 772 160 4 468 866 514 674 2 88
Tannpleiere 738 3 17 3 16 3 687 9
Bioingeniører 3 980 194 44 4 3 526 25 2 185
Barnevernspedagoger 4 398 114 593 2 859 226 449 1 156
Sosionomer 6 027 180 705 3 487 598 895 2 160
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 1 465 83 274 346 458 183 8 113
Reseptarer og farmasøyter 90 8 9 2 55 5 1 10
Leger uten spesialitet3 7 049 1 462 105 31 3 888 509 14 1 040
Leger med spesialitet 8 440 544 69 25 6 849 748 1 204
Tannleger 3 402 10 9 1 43 1 3 329 9
Psykologer 3 019 82 14 239 509 2 092 - 83
Øvr. helseutd. på univ.4 541 16 32 7 218 25 5 238