6 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialnæringen5 etter fagutdanning og sektor. 2004

I alt Kommunal
forvaltning6
Fylkeskommunal
forvaltning6
Statlig
forvaltning6
Privat sektor
og offentlige
foretak
Uoppgitt
I alt 209 317 99 761 2 783 75 723 30 489 561
Helsesekretærer 5 300 1 280 10 2 063 1 626 321
Hjelpepleiere 55 943 41 446 19 10 465 3 917 96
Omsorgsarbeidere 11 198 10 469 8 252 466 3
Apotekteknikere 173 98 2 40 31 2
Fotterapeuter 620 196 1 36 385 2
Barne og ungdarb. 1 614 1 210 6 200 193 5
Tannhelsesekretærer 2 741 199 1 275 83 1 163 21
Aktivitører 2 396 1 918 - 246 230 2
Annen vg. helse-/sos.utd.1 2 787 489 5 1 475 811 7
Ergoterapeuter 2 116 1 122 1 740 253 -
Fysioterapeuter 7 008 1 749 3 1 426 3 829 1
Helsesøster og jordm. 4 965 2 671 - 2 133 160 1
Radiografer 1 937 34 - 1 690 212 1
Sykepleiere 64 598 23 549 3 35 125 5 851 70
Vernepleiere 6 772 5 062 6 1 133 571 -
Tannpleiere 738 45 364 14 310 5
Bioingeniører 3 980 131 - 3 416 414 19
Barnevernspedagoger 4 398 2 431 4 1 268 695 -
Sosionomer 6 027 3 573 3 1 619 831 1
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 1 465 466 2 676 317 4
Reseptarer og farmasøyter 90 12 1 58 19 -
Leger uten spesialitet3 7 049 946 7 4 478 1 618 -
Leger med spesialitet 8 440 449 - 4 889 3 102 -
Tannleger 3 402 75 1 057 33 2 237 -
Psykologer 3 019 105 3 1 940 971 -
Øvr. helseutd. på univ.4 541 36 3 225 277 -