5 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i helse- og sosialnæringen
etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 4. kvartal 2004

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-36 37-39 40 og mer
I alt 209 317 40 023 48 797 61 602 47 772 11 123 29,9 9,4 31,0
Helsesekretærer 5 300 1 146 952 1 052 2 076 74 29,3 8,8 30,4
Hjelpepleiere1 55 943 16 378 19 216 15 955 3 756 638 26,1 8,1 27,0
Omsorgsarbeidere 11 198 3 138 4 098 3 120 699 143 25,8 11,8 27,2
Ambulansearbeidere 1 769 102 82 1 217 281 87 34,3 17,1 36,3
Apotekteknikere 173 80 44 19 27 3 22,9 9,8 24,2
Fotterapeuter 620 178 135 48 35 224 28,6 11,6 30,0
Barne og ungdarb. 1 614 726 359 235 263 31 23,2 12,6 24,7
Tannhelsesekretærer 2 741 517 433 584 1 163 44 30,2 10,8 31,5
Tannteknikere 53 11 3 2 20 17 33,6 7,5 34,5
Aktivitører 2 396 717 576 396 676 31 27,3 12,6 28,8
Annen vg. helseutd. 965 257 174 203 321 10 28,3 11,4 29,6
Ergoterapeuter 2 116 272 237 442 1 126 39 32,6 7,5 33,5
Fysioterapeuter 7 008 644 682 1 989 1 028 2 665 35,8 10,4 36,9
Jordmødre 2 269 526 710 711 297 25 28,3 12,0 29,6
Radiografer 1 937 120 162 841 790 24 34,1 3,2 34,4
Sykepleiere 64 598 10 521 16 446 24 082 12 693 856 30,0 6,4 30,8
Vernepleiere 6 772 741 1 089 2 782 2 054 106 32,2 8,9 33,2
Helsesøstre 2 696 475 545 639 1 018 19 30,3 8,9 31,4
Tannpleiere 738 145 103 112 308 70 30,9 15,6 32,9
Audiografer 173 13 11 26 113 10 34,1 5,8 34,8
Bioingeniører 3 980 404 536 1 391 1 608 41 32,7 3,9 33,1
Optikere 64 10 8 5 37 4 31,8 12,5 33,9
Barnevernspedagoger 4 398 434 434 1 117 2 343 70 33,3 7,3 34,1
Sosionomer 6 027 584 418 1 118 3 833 74 33,9 7,0 34,7
Øvrig helseutd. m/høgsk. 1 227 202 144 275 581 25 31,4 7,7 32,3
Kliniske ernæringsfysiologer 114 24 10 20 56 4 31,1 10,5 32,5
Farmasøyter og reseptarer 90 15 5 18 44 8 32,4 11,1 33,8
Kiropraktorer 236 5 8 3 23 197 41,8 2,5 42,1
Perfusjonister 27 - - 17 5 5 39,9 - 39,9
Leger uten spesialitet 6 841 642 341 846 4 053 959 35,1 19,5 37,6
Medisinstudenter med lisens 208 137 13 9 42 7 19,7 5,8 20,1
Leger med spesialitet 8 440 531 485 1 166 3 869 2 389 36,1 29,6 39,7
Tannleger uten spes. 3 215 146 224 764 435 1 646 38,3 10,3 39,3
Tannleger med spes. 187 8 7 37 41 94 38,6 20,3 40,9
Psykologer 3 019 143 94 334 1 970 478 36,3 12,6 37,7
Annen helseutd. på univ. 165 31 13 27 88 6 31,0 16,4 32,4