4 Sysselsatte personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter
fagutdanning og næring. Prosentendring. 4. kvartal 2003 og 2004

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester5 Offentlig administrasjon Forskning
og undervisning
Andre næringer
  2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
2004 Pst.
endr.
I alt 272 492 3,0 209 317 2,9 8 890 -0,8 14 238 5,3 40 047 3,6
Helsesekretærer 6 701 9,3 5 300 9,1 125 - 99 13,8 1 177 11,1
Hjelpepleiere 66 981 0,7 55 943 0,5 1 498 4,7 1 824 3,4 7 716 0,9
Omsorgsarbeidere 13 650 4,0 11 198 4,5 304 -3,5 355 8,2 1 793 1,9
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 061 -0,3 2 787 2,5 223 -5,5 51 -19,0 1 000 -5,5
Apotekteknikere 4 024 0,3 173 6,8 30 - 26 - 3 795 0,1
Fotterapeuter 1 232 3,2 620 4,4 19 -13,6 43 2,4 550 2,6
Barne og ungdarb. 12 480 6,1 1 614 0,5 331 -2,1 2 904 6,9 7 631 7,4
Tannhelsesekretærer 3 654 1,8 2 741 2,8 68 -8,1 181 11,7 664 -3,3
Aktivitører 3 609 0,3 2 396 -2,2 112 6,7 216 3,3 885 6,0
Ergoterapeuter 2 661 7,6 2 116 6,1 168 4,3 119 22,7 258 16,7
Fysioterapeuter 8 504 2,5 7 008 1,8 319 1,3 313 6,1 864 7,2
Helsesøster og jordm. 5 634 2,4 4 965 3,4 181 -4,7 282 -0,7 206 -8,4
Radiografer 2 136 6,0 1 937 6,0 14 75,0 49 -5,8 136 6,3
Sykepleiere 73 960 3,2 64 598 3,5 1 852 -1,3 2 707 3,5 4 803 0,6
Vernepleiere 8 494 7,8 6 772 7,6 452 11,1 747 7,9 523 6,7
Tannpleiere 990 4,0 738 3,5 25 4,2 84 15,1 143 0,7
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 3 742 10,3 1 465 9,7 279 25,1 404 17,1 1 594 6,9
Bioingeniører 5 172 2,2 3 980 2,0 70 -11,4 456 3,9 666 3,7
Barnevernspedagoger 6 278 7,7 4 398 9,2 437 -11,9 563 5,2 880 14,1
Sosionomer 8 438 4,3 6 027 5,0 1 169 2,3 343 -8,3 899 7,5
Reseptarer og farmasøyter 2 884 2,6 90 -1,1 96 1,1 168 7,7 2 530 2,4
Leger uten spesialitet3 8 340 0,4 7 049 0,1 454 -15,8 420 7,4 417 26,0
Leger med spesialitet 9 510 3,8 8 440 3,8 339 -7,9 450 4,2 281 20,1
Tannleger 3 856 -1,3 3 402 -1,7 88 -3,3 234 4,5 132 -
Psykologer 4 515 5,1 3 019 6,9 206 -13,4 918 6,5 372 0,5
Øvr. helseutd. på univ.4 986 10,3 541 11,5 31 6,9 282 10,2 132 6,5