3 Sysselsatte i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning,
sysselsetting og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 2. 4. kvartal 2004

  Helse- og sosialnæringen
  Sysselsatte i
alle næringer
Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
uten personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
fratrukket
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
korrigert for
fødselsperm. og
legemeldt
sykefravær
  2004 Syss.
pst.
2004 Syss.
pst.
2004 Årsv.
pst.
2004 Årsv.
pst.
2004 Årsv.
pst.
2004 Årsv.
pst.
I alt 272 492 86,9 209 317 66,8 176 196 56,2 170 752 54,5 163 709 52,2 158 264 50,5
Helsesekretærer 6 701 84,2 5 300 66,6 4 301 54,1 4 143 52,1 3 967 49,9 3 809 47,9
Hjelpepleiere1 66 981 81,2 55 943 67,8 41 616 50,4 40 942 49,6 37 732 45,7 37 058 44,9
Omsorgsarbeidere 13 650 87,5 11 198 71,8 8 397 53,8 8 155 52,3 7 659 49,1 7 417 47,5
Ambulansearbeidere 2 195 96,8 1 769 78,0 1 758 77,6 1 738 76,7 1 650 72,8 1 630 71,9
Apotekteknikere 4 024 87,3 173 3,8 118 2,6 116 2,5 109 2,4 108 2,3
Fotterapeuter 1 232 72,7 620 36,6 498 29,4 476 28,1 463 27,3 441 26,0
Barne og ungdarb. 12 480 83,9 1 614 10,9 1 136 7,6 1 087 7,3 1 049 7,1 1 001 6,7
Tannhelsesekretærer 3 654 86,9 2 741 65,2 2 288 54,4 2 245 53,4 2 135 50,8 2 092 49,7
Tannteknikere 635 85,1 53 7,1 50 6,7 50 6,7 48 6,4 48 6,4
Aktivitører 3 609 81,2 2 396 53,9 1 864 41,9 1 820 40,9 1 719 38,7 1 676 37,7
Annen vg. helseutd. 1 231 90,2 965 70,7 775 56,8 763 55,9 696 51,0 684 50,1
Ergoterapeuter 2 661 89,4 2 116 71,1 1 900 63,8 1 806 60,7 1 787 60,0 1 693 56,9
Fysioterapeuter 8 504 87,4 7 008 72,0 6 942 71,3 6 702 68,9 6 592 67,7 6 352 65,3
Jordmødre 2 479 90,4 2 269 82,7 1 825 66,5 1 768 64,5 1 711 62,4 1 654 60,3
Radiografer 2 136 92,6 1 937 84,0 1 812 78,5 1 749 75,8 1 710 74,1 1 647 71,4
Sykepleiere 73 960 89,6 64 598 78,3 54 247 65,7 51 958 62,9 50 484 61,2 48 195 58,4
Vernepleiere 8 494 92,2 6 772 73,5 6 159 66,8 5 870 63,7 5 694 61,8 5 405 58,6
Helsesøstre 3 155 89,5 2 696 76,5 2 251 63,9 2 223 63,1 2 114 60,0 2 086 59,2
Tannpleiere 990 89,0 738 66,4 646 58,1 609 54,8 611 54,9 574 51,6
Audiografer 249 87,4 173 60,7 160 56,3 156 54,6 153 53,8 149 52,1
Bioingeniører 5 172 90,6 3 980 69,7 3 560 62,3 3 422 59,9 3 394 59,4 3 256 57,0
Optikere 1 161 93,5 64 5,2 58 4,6 56 4,5 56 4,5 54 4,3
Ortopediingeniører 122 93,1 1 0,8 0 0,2 0 0,2 0 0,2 0 0,2
Barnevernspedagoger 6 278 90,0 4 398 63,1 4 051 58,1 3 829 54,9 3 778 54,2 3 556 51,0
Sosionomer 8 438 88,5 6 027 63,2 5 592 58,7 5 362 56,3 5 192 54,5 4 962 52,1
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 210 93,0 1 227 51,6 1 075 45,2 1 062 44,7 1 001 42,1 988 41,6
Kliniske ernæringsfysiologer 244 90,0 114 42,1 99 36,4 91 33,8 95 35,0 88 32,4
Farmasøyter og reseptarer 2 884 91,7 90 2,9 84 2,7 83 2,6 78 2,5 77 2,4
Kiropraktorer 265 79,3 236 70,7 263 78,8 258 77,1 252 75,4 246 73,7
Perfusjonister 27 100,0 27 100,0 30 110,1 30 110,1 28 102,1 28 102,1
Leger uten spesialitet 8 024 93,4 6 841 79,7 6 883 80,1 6 638 77,3 6 642 77,3 6 398 74,5
Medisinstudenter med lisens 316 46,3 208 30,5 112 16,4 109 16,0 109 16,0 107 15,7
Leger med spesialitet 9 510 95,9 8 440 85,1 8 865 89,4 8 821 88,9 8 536 86,0 8 492 85,6
Tannleger uten spes. 3 634 86,1 3 215 76,2 3 391 80,4 3 311 78,5 3 237 76,7 3 158 74,8
Tannleger med spes. 222 95,3 187 80,3 204 87,6 203 86,9 198 84,8 196 84,1
Psykologer 4 515 93,4 3 019 62,4 3 047 63,0 2 959 61,2 2 894 59,8 2 805 58,0
Annen helseutd. på univ. 450 92,6 164 33,7 142 29,1 142 29,1 135 27,8 135 27,8