1 Personer i alt med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og arbeidsstyrkestatus. 4. kvartal 2004

Personer
i alt
I arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken
I alt Sysselsatte Reg.
arbeids-
ledige
I alt Attf. og
uførep.
Alders-
pensj.
Kontant-
støtte5
Under
utd.6
Uoppg.
Lønns-
takere
Selvst.
nærings-
driv.
I alt 344 684 278 793 261 944 14 387 2 462 65 891 18 627 29 068 3 016 3 555 11 625
Helsesekretærer 8 008 6 913 6 618 91 204 1 095 407 52 129 182 325
Hjelpepleiere 94 831 68 834 66 883 1 323 628 25 997 9 559 11 721 612 1 003 3 102
Omsorgsarbeidere 15 671 13 879 13 525 147 207 1 792 663 75 260 179 615
Apotekteknikere 4 614 4 130 4 001 26 103 484 127 23 75 76 183
Fotterapeuter 1 781 1 280 762 483 35 501 137 73 49 59 183
Barne og ungdarb. 14 899 12 775 12 318 167 290 2 124 619 28 381 271 825
Tannhelsesekretærer 4 299 3 723 3 594 76 53 576 219 96 40 48 173
Aktivitører 4 581 3 691 3 512 113 66 890 420 135 69 62 204
Annen vg. helse-/sos.utd.1 4 514 4 111 3 791 289 31 403 95 121 33 34 120
Ergoterapeuter 3 098 2 711 2 630 38 43 387 95 125 26 42 99
Fysioterapeuter 10 773 8 722 5 523 3 143 56 2 051 230 912 82 151 676
Helsesøster og jordm. 7 805 5 746 5 654 85 7 2 059 348 1 517 34 11 149
Radiografer 2 446 2 160 2 136 6 18 286 63 137 11 17 58
Sykepleiere 92 868 74 998 73 682 1 078 238 17 870 3 787 10 093 803 546 2 641
Vernepleiere 9 332 8 591 8 450 66 75 741 283 96 74 76 212
Tannpleiere 1 143 1 008 913 80 15 135 41 29 9 16 40
Bioingeniører 6 002 5 243 5 127 70 46 759 153 290 73 77 166
Barnevernspedagoger 7 135 6 374 6 191 101 82 761 243 155 82 71 210
Sosionomer 10 097 8 646 8 388 129 129 1 451 471 542 67 86 285
Øvr. helse-/sos. utd. høgsk.2 4 252 3 828 3 631 166 31 424 96 173 10 46 99
Reseptarer og farmasøyter 3 594 2 951 2 833 105 13 643 72 440 12 19 100
Leger uten spesialitet3 9 750 8 491 7 192 1 259 40 1 259 150 373 35 406 295
Leger med spesialitet 11 339 10 152 7 649 2 498 5 1 187 115 807 4 11 250
Tannleger 5 579 4 180 2 207 1 966 7 1 399 137 835 20 22 385
Psykologer 5 131 4 656 3 973 648 35 475 87 202 20 7 159
Øvr. helseutd. på univ.4 1 142 1 000 761 234 5 142 10 18 6 37 71