13 Sysselsatte sykepleie-, lege- og tannlegespesialister 16-66 år i alt etter næring og
spesialitet. Prosent fordeling og prosentendring. 1. oktober 2002 og 2003

  Spesialister
i alt
Sysselsatte i alt Sysselsatte,
prosent fordeling
Spesialitet I alt Pst.endr. I alt Pst.endr. Helse- og
sosialnæringen1
Andre næringer
I alt 28 589 -1,1      25 235 -1,2 85,8 14,2
Sykepleiespesialister2 19 176 -1,0 17 608 -1,1 85,3 14,7
    Administrasjon 1 895 -1,1 1 740 -0,7 80,5 19,5
    Anestesi, intensiv, operasjon 1 081 -0,6 1 049 -0,9 96,1 3,9
    Barnesykepleie 130 -0,8 129 1,6 93,8 6,2
    Geriatrisk sykepleier 1 325 -1,1 1 216 -3,9 87,9 12,1
    Helsesøster 3 438 -1,5 3 103 -1,7 83,5 16,5
    Jordmor 2 680 0,7 2 426 2,0 91,0 9,0
    Langtidssykepleie med vekt på rehab. 225 - 213 - 86,9 13,1
    Onkologisk (kreftsykepl.), diakoni og pallativ omsorg 348 -0,6 333 -1,8 95,2 4,8
    Psykiatrisk sykepleier 4 998 -1,4 4 573 -1,4 90,7 9,3
    Andre sykepleiespesialiteter/videreutd. 3 056 -1,5 2 826 -1,6 69,8 30,2
Legespesialister 9 103 -1,5 7 372 -1,7 87,0 13,0
    Allmennmedisin 2 048 0,1 985 2,0 84,3 15,7
    Anestesiologi 531 -1,3 497 -3,7 89,7 10,3
    Arbeidsmedisin 199 -2,5 169 -2,3 53,8 46,2
    Barne- og ungdomspsykiatri 119 1,7 111 4,7 91,0 9,0
    Barnesykdommer 385 -1,8 365 -0,3 87,9 12,1
    Fysikalsk med. og rehabil. 100 - 88 -8,3 79,5 20,5
    Fødselshjelp og kvinnesykdom 452 -2,4 415 -1,0 91,3 8,7
    Generell kirurgi3 234 -4,5 215 -5,3 90,7 9,3
     - Barnekirurgi 16 - 15 - 86,7 13,3
     - Gastroenterologisk kirurgi 148 0,7 146 - 93,8 6,2
     - Karkirurgi 75 -5,1 72 -7,7 91,7 8,3
     - Thoraxkirurgi 45 7,1 42 7,7 90,5 9,5
     - Urologi 102 -3,8 97 -4,0 93,8 6,2
    Hud og veneriske sykdommer 130 -2,3 112 -1,8 86,6 13,4
    Immunologi og transfusjonsmed. 38 -2,6 38 - 71,1 28,9
    Indremedisin3 336 -1,2 309 0,3 89,6 10,4
     - Blodsykdommer 42 -2,3 41 -2,4 95,1 4,9
     - Endokrinologi 59 1,7 56 1,8 91,1 8,9
     - Fordøyelsessykdommer 151 -2,6 145 -4,0 91,7 8,3
     - Geriatri 67 -2,9 59 -7,8 88,1 11,9
     - Hjertesykdommer 215 -4,0 206 -2,8 91,3 8,7
     - Infeksjonssykdommer 64 -7,2 62 -7,5 82,3 17,7
     - Lungesykdommer 131 -1,5 121 -2,4 95,0 5,0
     - Nyresykdommer 76 -5,0 72 -5,3 90,3 9,7
    Kjevekirurgi og munnhulesykd. 9 12,5 9 12,5 100,0 -
    Klinisk farmakologi 23 - 23 - 52,2 47,8
    Klinisk nevrofysiologi 21 - 20 - 100,0 -
    Medisinsk biokjemi 38 -7,3 38 -7,3 76,3 23,7
    Medisinsk genetikk 23 - 22 -4,3 77,3 22,7
    Medisinsk mikrobiologi 73 -2,7 69 -4,2 69,6 30,4
    Nevrokirurgi 43 - 41 - 90,2 9,8
    Nevrologi 193 2,1 182 2,8 86,8 13,2
    Nukleærmedisin 32 -11,1 30 -11,8 100,0 -
    Onkologi 105 2,9 102 4,1 85,3 14,7
    Ortopedisk kirurgi 280 -2,1 270 - 95,2 4,8
    Patologi 137 -3,5 132 -2,9 83,3 16,7
    Plastikkirurgi 62 3,3 56 - 87,5 12,5
    Psykiatri 853 -2,3 755 -4,6 89,4 10,6
    Radiologi 400 1,8 380 1,1 96,8 3,2
    Revmatologi 85 -5,6 82 -2,4 90,2 9,8
    Samfunnsmedisin 434 -3,8 282 -4,1 59,6 40,4
    Øre-nese-halssykdommer 241 -5,1 196 -6,2 89,3 10,7
    Øyesykdommer 286 -0,3 243 - 89,7 10,3
    Utgåtte spesialiteter, i alt 2 -33,3 2 -33,3 50,0 50,0
Tannlegespesialister4 310 4,7 255 3,2 80,0 20,0
    Kjeveortopedi 181 5,2 152 2,7 90,8 9,2
    Pedodonti 27 - 23 -8,0 39,1 60,9
    Periodonti 65 1,6 51 6,3 72,5 27,5
    Oral kirurgi 37 12,1 29 11,5 69,0 31,0