10 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i andre
næringer enn helse- og sosialnæringen, offentlig administrasjon og forskning og undervisning.
Fordelt etter fagutdanning og næring. 1. oktober 2002 og 2003

  Sysselsatte
i alt
Primær og
sekundær-
næringer
Varehandel Utleie av arb.kraft Barnehager
og pers.
tj.yting
Tjenesteyt.
ellers
Uoppg.
Utdanning 2003 2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003
I alt 39 308    4 764        14,1     12 569         9,8     832 -18,0    11 997       3,8       5 902     6,1 3 244
Helsesekretærer2 1 084 141 11,9 381 7,9 51 -13,6 143 4,4 297 0,3 71
Hjelpepleiere1 7 879 1 114 21,1 1 719 15,2 115 -28,6 2 495 9,8 1 443 2,6 993
Omsorgsarbeidere2 1 847 283 3,7 440 9,7 28 7,7 527 6,3 356 -4,8 213
Ambulansearbeidere2 180 39 178,6 31 63,2 - - 19 111,1 79 46,3 12
Apotekteknikere2 3 694 55 12,2 3 431 7,0 14 40,0 47 6,8 124 4,2 23
Fotterapeuter 555 56 -1,8 156 16,4 9 50,0 176 85,3 105 7,1 53
Barne og ungdarb.3 6 977 342 -0,6 738 1,2 27 -25,0 5 160 -2,9 540 -1,1 170
Tannhelsesekretærer2 667 99 -9,2 219 4,3 18 -10,0 133 8,1 156 1,3 42
Tannteknikere2 559 492 51,4 31 29,2 - - 7 133,3 28 12,0 1
Aktivitører 826 113 22,8 197 13,9 7 250,0 359 0,3 114 -2,6 36
Annen vg. helseutd. 258 93 4,5 76 2,7 2 -33,3 37 12,1 39 -9,3 11
Ergoterapeuter 256 35 66,7 50 47,1 2 -33,3 80 19,4 43 95,5 46
Fysioterapeuter 814 141 48,4 158 29,5 11 22,2 258 26,5 197 29,6 49
Jordmødre 103 13 18,2 14 -22,2 4 -55,6 15 7,1 18 28,6 39
Radiografer 129 17 -5,6 47 14,6 1 - 9 - 43 -6,5 12
Sykepleiere 4 961 739 4,4 1 086 14,2 477 -18,7 908 5,8 920 9,9 831
Vernepleiere 609 52 40,5 66 32,0 10 -9,1 225 10,3 92 17,9 164
Helsesøstere3 132 32 - 9 - 5 -16,7 35 -7,9 19 18,8 32
Tannpleiere 134 25 -10,7 40 5,3 - - 30 -3,2 38 -2,6 1
Audiografer2 60 10 11,1 35 25,0 1 -75,0 5 -28,6 7 - 2
Bioingeniører 662 180 7,1 199 2,1 1 -75,0 94 23,7 156 11,4 32
Optikere 1 034 18 63,6 996 12,2 - - 5 25,0 11 -8,3 4
Ortopediingeniører 116 110 -2,7 3 -25,0 - - 3 200,0 - - -
Barnevernspedagoger3 774 49 4,3 75 -9,6 13 18,2 448 4,9 110 0,9 79
Sosionomer3 880 93 22,4 78 1,3 17 -22,7 346 0,6 260 4,4 86
Øvrig helseutd. m/høgsk. 301 28 -15,2 22 -4,3 1 -80,0 148 13,8 87 -5,4 15
Klinisk ernæringsfysiologer2 32 5 66,7 10 - - - 6 100,0 8 -11,1 3
Farmasøyter og reseptarer2 2 407 174 4,8 2 115 8,9 4 300,0 31 -3,1 73 21,7 10
Kiropraktorer 32 - - 5 150,0 - - 3 - 3 50,0 21
Leger uten spesialitet 365 65 1,6 47 34,3 6 - 68 4,6 85 1,2 94
Medisinstudenter med lisens 96 8 -38,5 12 9,1 2 100,0 31 72,2 26 8,3 17
Leger med spesialitet 297 64 6,7 30 15,4 1 - 52 8,3 114 46,2 36
Tannleger uten spesialitet4 140 25 127,3 27 35,0 1 - 21 16,7 47 80,8 19
Tannleger med spesialitet4 5 3 50,0 - - - - 1 - 1 - -
Psykologer 384 35 -2,8 19 72,7 4 -42,9 51 4,1 249 11,7 26
Annen helseutd. på univ. 59 16 - 7 - - - 21 -8,7 14 7,7 1