9 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i helse-
og sosialnæringen2 etter fagutdanning og funksjon3. Alle sektorer 2003

I alt Kommune-
helse
Pleie og
omsorg
Sosial-
tjeneste og
barnevern4
Somatiske
spesialist-
helsetjenester
Psykiatriske
spesialist
helsetjenester
Tannhelse-
tjenesten
Annet
I alt 198 444 15 193    83 095 10 723 65 985 14 340 6 547     2 561
Helsesekretærer 4 632 1 932 522 44 1 920 106 34 74
Hjelpepleiere1 55 283 1 030 40 887 978 8 764 3 189 109 326
Omsorgsarbeidere 10 241 94 9 578 236 158 128 17 30
Ambulansearbeidere 1 638 14 27 3 1 451 3 1 139
Apotekteknikere 150 3 88 6 42 3 6 2
Fotterapeuter 638 7 197 4 33 9 3 385
Barne og ungdarb. 1 465 42 1 015 215 128 23 9 33
Tannhelsesekretærer 2 611 21 125 15 80 8 2 350 12
Tannteknikere 49 - 5 - 3 1 38 2
Aktivitører 2 427 61 1 911 123 92 197 3 40
Annen vg. helseutd. 1 023 45 476 47 354 70 24 7
Ergoterapeuter 1 922 463 579 54 461 282 - 83
Fysioterapeuter 6 361 3 926 331 63 1 675 123 3 240
Jordmødre 2 208 327 127 13 1 711 18 - 12
Radiografer 1 810 14 19 3 1 760 8 1 5
Sykepleiere 62 138 2 642 20 889 869 31 821 5 487 28 402
Vernepleiere 6 125 93 4 130 820 412 626 3 41
Helsesøstre 2 592 1 825 284 55 315 80 2 31
Tannpleiere 707 4 18 3 13 1 657 11
Audiografer 175 3 3 1 148 2 1 17
Bioingeniører 3 906 179 46 7 3 636 24 4 10
Optikere 52 2 2 2 14 - - 32
Barnevernspedagoger 4 007 73 559 2 735 116 429 1 94
Sosionomer 5 749 114 733 3 589 398 792 2 121
Øvrig helseutd. m/høgsk. 1 192 61 294 363 279 157 4 34
Kliniske ernæringsfysiologer 99 4 3 2 83 4 - 3
Farmasøyter og reseptarer 74 3 9 1 46 6 1 8
Kiropraktorer 210 4 1 - - - - 205
Perfusjonister 24 - - - 24 - - -
Leger uten spesialitet 5 907 1 451 93 40 3 802 489 1 31
Medisinstudenter med lisens 408 74 21 17 245 49 - 2
Leger med spesialitet 6 415 607 49 38 5 032 644 - 45
Tannleger uten spes. 3 099 8 9 2 19 1 3 052 8
Tannleger med spes. 204 - - - 18 - 184 2
Psykologer 2 720 59 24 356 852 1 358 - 71
Annen helseutd. på univ. 183 8 41 19 80 23 9 3