8 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning som arbeider i
helse- og sosialnæringen2 etter fagutdanning og institusjonell sektor. 2003

I alt Kommunal
forvaltning3
Fylkeskommunal
forvaltning3
Statlig
forvaltning3
Privat sektor
og offentlige
foretak
Uoppgitt
I alt 198 444 95 160 4 723 71 398 26 685 478
Helsesekretærer 4 632 1 142 16 1 747 1 451 276
Hjelpepleiere1 55 283 40 260 164 10 762 4 014 83
Omsorgsarbeidere 10 241 9 559 42 224 415 1
Ambulansearbeidere 1 638 42 1 959 636 -
Apotekteknikere 150 82 2 36 30 -
Fotterapeuter 638 187 1 32 417 1
Barne og ungdarb. 1 465 1 080 77 124 181 3
Tannhelsesekretærer 2 611 202 1 268 71 1 048 22
Tannteknikere 49 5 2 3 39 -
Aktivitører 2 427 1 943 11 234 239 -
Annen vg. helseutd. 1 023 487 11 383 134 8
Ergoterapeuter 1 922 1 000 8 677 237 -
Fysioterapeuter 6 361 1 707 11 1 361 3 281 1
Jordmødre 2 208 468 1 1 690 48 1
Radiografer 1 810 29 1 1 588 191 1
Sykepleiere 62 138 22 231 179 34 247 5 433 48
Vernepleiere 6 125 4 502 184 888 551 -
Helsesøstre 2 592 2 121 4 363 103 1
Tannpleiere 707 49 373 10 270 5
Audiografer 175 3 1 114 55 2
Bioingeniører 3 906 127 1 3 377 383 18
Optikere 52 4 - 30 18 -
Barnevernspedagoger 4 007 2 271 600 498 638 -
Sosionomer 5 749 3 515 403 1 064 766 1
Øvrig helseutd. m/høgsk. 1 192 486 112 392 200 2
Kliniske ernæringsfysiologer 99 5 - 80 14 -
Farmasøyter og reseptarer 74 9 1 48 16 -
Kiropraktorer 210 1 - - 209 -
Perfusjonister 24 - - 21 3 -
Leger uten spesialitet 5 907 935 9 4 045 918 -
Medisinstudenter med lisens 408 53 3 260 90 2
Leger med spesialitet 6 415 422 6 4 382 1 604 1
Tannleger uten spes. 3 099 76 1 042 17 1 963 1
Tannleger med spes. 204 - 33 16 155 -
Psykologer 2 720 110 146 1 561 903 -
Annen helseutd. på univ. 183 47 10 94 32 -