7 Sysselsatte personer i alderen 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning i alt etter
fagutdanning og næring. Prosentendring. 1. oktober 2002 og 2003

  Sysselsatte i alt Helse- og sosialtjenester5 Offentlig administrasjon Forskning
og undervisning
Andre næringer
Utdanning 2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
2003 Pst.
endr.
I alt 259 436    2,1 198 444 2,3 8 429 -0,3    13 255 0,2    39 308    2,4
Helsesekretærer2 5 939 6,5 4 632 8,6 141 6,0 82 3,8 1 084 -1,1
Hjelpepleiere1 66 170 0,2 55 283 -0,1 1 286 -5,9 1 722 6,8 7 879 2,0
Omsorgsarbeidere2 12 662 0,4 10 241 1,0 255 -28,6 319 -0,3 1 847 3,3
Ambulansearbeidere2 2 027 42,4 1 638 40,4 196 55,6 13 - 180 53,8
Apotekteknikere2 3 896 6,9 150 24,0 26 8,3 26 30,0 3 694 6,2
Fotterapeuter 1 262 2,0 638 6,0 24 26,3 45 -4,3 555 -2,5
Barne og ungdarb.3 11 593 -3,5 1 465 1,1 334 -15,0 2 817 -5,3 6 977 -3,1
Tannhelsesekretærer2 3 499 15,4 2 611 20,4 68 11,5 153 18,6 667 -1,0
Tannteknikere2 628 1,6 49 -77,5 5 25,0 15 - 559 46,7
Aktivitører 3 567 -2,6 2 427 -1,8 107 -11,6 207 5,6 826 -5,6
Annen vg. helseutd. 1 314 -2,6 1 023 -2,3 11 -38,9 22 -4,3 258 -1,1
Ergoterapeuter 2 470 6,7 1 922 1,9 197 20,9 95 15,9 256 40,7
Fysioterapeuter 7 821 4,3 6 361 0,9 353 18,1 293 7,7 814 31,5
Jordmødre 2 426 2,0 2 208 2,4 37 -7,5 78 -2,5 103 1,0
Radiografer 1 994 5,7 1 810 6,2 11 -8,3 44 -6,4 129 4,9
Sykepleiere 71 389 3,0 62 138 3,4 1 798 3,7 2 492 -0,5 4 961 -0,4
Vernepleiere 7 814 7,3 6 125 7,2 403 -5,8 677 4,0 609 23,8
Helsesøstere3 3 103 -1,7 2 592 -1,0 196 5,4 183 -1,6 132 -21,9
Tannpleiere 939 2,4 707 4,0 26 8,3 72 2,9 134 -6,3
Audiografer2 245 2,5 175 2,9 - - 10 42,9 60 -1,6
Bioingeniører 5 077 2,2 3 906 2,3 80 8,1 429 -2,3 662 4,3
Optikere 1 112 2,5 52 4,0 5 25,0 21 10,5 1 034 2,2
Ortopediingeniører 120 -3,2 - - 2 - 2 - 116 -2,5
Barnevernspedagoger3 5 828 0,3 4 007 0,2 511 6,5 536 -4,5 774 0,4
Sosionomer3 8 107 0,3 5 749 0,8 1 129 1,7 349 2,9 880 -5,6
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 008 -3,2 1 192 -3,1 206 -8,4 309 4,4 301 -7,1
Klinisk ernæringsfysiologer2 219 2,8 99 6,5 10 -28,6 78 1,3 32 10,3
Farmasøyter og reseptarer2 2 738 5,0 74 2,8 101 12,2 156 9,9 2 407 4,5
Kiropraktorer 243 1,7 210 10,5 1 - - - 32 -31,9
Perfusjonister 24 - 24 - - - - - - -
Leger uten spesialitet 6 889 7,1 5 907 8,1 271 0,7 346 0,3 365 2,2
Medisinstudenter med lisens 578 -0,7 408 -4,4 40 -21,6 34 21,4 96 26,3
Leger med spesialitet 7 372 -1,7 6 415 -2,3 261 -4,7 399 -4,8 297 22,7
Tannleger uten spesialitet4 3 491 1,0 3 099 -0,2 80 -4,8 172 -1,1 140 53,8
Tannleger med spesialitet4 255 3,2 204 3,6 5 -28,6 41 7,9 5 -
Psykologer 4 183 4,8 2 720 5,9 237 -4,8 842 1,6 384 11,6
Annen helseutd. på univ. 434 -5,0 183 -7,1 16 23,1 176 -4,3 59 -6,3