6 Sysselsatte personer, 16-66 år, med helse og sosialfaglig utdanning i alt etter fagutdanning
og næring. Prosent fordeling. 1. oktober 2003 .

I alt Helse- og sosialnæringen2 Offentlig administrasjon Forskning og
undervisning
Andre næringer
I alt 100 76,5 3,2 5,1 15,2
Helsesekretærer 100 78,0 2,4 1,4 18,3
Hjelpepleiere1 100 83,5 1,9 2,6 11,9
Omsorgsarbeidere 100 80,9 2,0 2,5 14,6
Ambulansearbeidere 100 80,8 9,7 0,6 8,9
Apotekteknikere 100 3,9 0,7 0,7 94,8
Fotterapeuter 100 50,6 1,9 3,6 44,0
Barne og ungdarb. 100 12,6 2,9 24,3 60,2
Tannhelsesekretærer 100 74,6 1,9 4,4 19,1
Tannteknikere 100 7,8 0,8 2,4 89,0
Aktivitører 100 68,0 3,0 5,8 23,2
Annen vg. helseutd. 100 77,9 0,8 1,7 19,6
Ergoterapeuter 100 77,8 8,0 3,8 10,4
Fysioterapeuter 100 81,3 4,5 3,7 10,4
Jordmødre 100 91,0 1,5 3,2 4,2
Radiografer 100 90,8 0,6 2,2 6,5
Sykepleiere 100 87,0 2,5 3,5 6,9
Vernepleiere 100 78,4 5,2 8,7 7,8
Helsesøstre 100 83,5 6,3 5,9 4,3
Tannpleiere 100 75,3 2,8 7,7 14,3
Audiografer 100 71,4 - 4,1 24,5
Bioingeniører 100 76,9 1,6 8,4 13,0
Optikere 100 4,7 0,4 1,9 93,0
Ortopediingeniører 100 - 1,7 1,7 96,7
Barnevernspedagoger 100 68,8 8,8 9,2 13,3
Sosionomer 100 70,9 13,9 4,3 10,9
Øvrig helseutd. m/høgsk. 100 59,4 10,3 15,4 15,0
Kliniske ernæringsfysiologer 100 45,2 4,6 35,6 14,6
Farmasøyter og reseptarer 100 2,7 3,7 5,7 87,9
Kiropraktorer 100 86,4 0,4 - 13,2
Perfusjonister 100 100,0 - - -
Leger uten spesialitet 100 85,7 3,9 5,0 5,3
Medisinstudenter med lisens 100 70,6 6,9 5,9 16,6
Leger med spesialitet 100 87,0 3,5 5,4 4,0
Tannleger uten spes. 100 88,8 2,3 4,9 4,0
Tannleger med spes. 100 80,0 2,0 16,1 2,0
Psykologer 100 65,0 5,7 20,1 9,2
Annen helseutd. på univ. 100 42,2 3,7 40,6 13,6