5 Sysselsatte i alderen 16-66 med helse- og sosialfaglig utdanning etter fagutdanning
og avtalte årsverk. Sysselsettingsprosent og årsverksprosent 2. 1. oktober 2003

  Sysselsatte Avtalte årsverk Avtalte årsverk
uten personer
i fødselsperm.
Avtalte årsverk
fratrukket
legemeldt
sykefravær
Avtalte årsverk
korrigert for
fødselsperm. og
legemeldt
sykefravær
Utdanning 2003 Syss.
pst.
2003 Årsv.
pst.
2003 Årsv.
pst.
2003 Årsv.
pst.
2003 Årsv.
pst.
I alt 259 436    86,2    225 399       74,9    221 087      73,5      204 811      68,1    200 499     66,6
Helsesekretærer 5 939 83,0 4 845 67,7 4 709 65,8 4 338 60,6 4 202 58,7
Hjelpepleiere1 66 170 81,1 50 922 62,4 50 377 61,8 44 796 54,9 44 250 54,3
Omsorgsarbeidere 12 662 87,2 9 838 67,7 9 614 66,2 8 679 59,7 8 455 58,2
Ambulansearbeidere 2 027 96,4 2 149 102,2 2 136 101,6 1 990 94,6 1 976 94,0
Apotekteknikere 3 896 88,8 3 126 71,3 3 032 69,1 2 838 64,7 2 744 62,6
Fotterapeuter 1 262 77,2 1 145 70,1 1 113 68,1 1 020 62,4 988 60,4
Barne og ungdarb. 11 593 82,9 9 451 67,6 9 124 65,3 8 374 59,9 8 047 57,6
Tannhelsesekretærer 3 499 87,5 2 938 73,5 2 897 72,5 2 679 67,0 2 639 66,0
Tannteknikere 628 87,2 634 88,1 626 86,9 597 82,9 588 81,7
Aktivitører 3 567 80,8 2 895 65,5 2 831 64,1 2 571 58,2 2 507 56,8
Annen vg. helseutd. 1 314 90,9 1 123 77,7 1 108 76,7 998 69,1 982 68,0
Ergoterapeuter 2 470 90,3 2 243 82,0 2 177 79,6 2 082 76,1 2 015 73,7
Fysioterapeuter 7 821 83,5 7 809 83,4 7 663 81,8 7 313 78,1 7 167 76,5
Jordmødre 2 426 90,5 2 080 77,6 2 038 76,0 1 894 70,7 1 852 69,1
Radiografer 1 994 93,4 1 888 88,4 1 851 86,7 1 776 83,2 1 739 81,4
Sykepleiere 71 389 90,0 61 530 77,5 60 071 75,7 56 077 70,7 54 618 68,8
Vernepleiere 7 814 92,3 7 228 85,4 7 026 83,0 6 568 77,6 6 366 75,2
Helsesøstre 3 103 90,3 2 680 77,9 2 657 77,3 2 470 71,8 2 447 71,2
Tannpleiere 939 87,4 832 77,4 816 75,9 764 71,2 748 69,7
Audiografer 245 89,7 229 84,0 225 82,6 219 80,1 215 78,6
Bioingeniører 5 077 91,3 4 617 83,0 4 502 81,0 4 348 78,2 4 233 76,1
Optikere 1 112 93,4 1 091 91,7 1 070 89,9 1 050 88,2 1 028 86,4
Ortopediingeniører 120 95,2 118 93,9 113 90,0 116 91,7 111 87,8
Barnevernspedagoger 5 828 90,1 5 425 83,9 5 244 81,1 4 922 76,1 4 740 73,3
Sosionomer 8 107 89,9 7 768 86,2 7 620 84,5 7 103 78,8 6 955 77,1
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 008 92,7 1 877 86,7 1 859 85,8 1 737 80,3 1 719 79,4
Kliniske ernæringsfysiologer 219 92,8 213 90,4 205 87,0 195 82,6 187 79,2
Farmasøyter og reseptarer 2 738 92,8 2 580 87,4 2 521 85,4 2 463 83,5 2 403 81,4
Kiropraktorer 243 78,6 266 86,1 261 84,3 251 81,1 245 79,3
Perfusjonister 24 100,0 26 106,5 26 106,5 24 98,2 24 98,2
Leger uten spesialitet 6 889 85,3 7 667 95,0 7 545 93,5 7 313 90,6 7 191 89,1
Medisinstudenter med lisens 578 63,9 349 38,6 348 38,5 330 36,5 330 36,5
Leger med spesialitet 7 372 81,0 8 833 97,0 8 815 96,8 8 449 92,8 8 431 92,6
Tannleger uten spes. 3 491 85,6 3 756 92,1 3 712 91,0 3 529 86,5 3 486 85,5
Tannleger med spes. 255 82,3 296 95,5 296 95,5 285 91,8 285 91,8
Psykologer 4 183 92,3 4 500 99,3 4 436 97,9 4 241 93,6 4 178 92,2
Annen helseutd. på univ. 434 93,1 431 92,4 425 91,1 415 89,0 409 87,7