4 Sysselsatte personer 16-66 år i helse- og sosialnæringen med helse- og sosialfaglig
utdanning etter fagutdanning og avtalt arbeidstid. 1. Oktober 2003

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-31 32-36 37-39 40 og mer
I alt 198 444    39 627     45 788    10 643    52 197    42 316    7 873    29,5    13,3 31,4
Helsesekretærer 4 632 987 844 523 502 1 737 39 29,2 12,7 30,9
Hjelpepleiere1 55 283 16 839 18 508 2 791 13 335 3 337 473 25,8 11,1 27,4
Omsorgsarbeidere 10 241 2 855 3 708 587 2 297 666 128 25,9 13,8 27,7
Ambulansearbeidere 1 638 109 71 18 1 116 262 62 33,9 33,4 38,6
Apotekteknikere 150 64 42 3 16 22 3 22,8 13,3 24,7
Fotterapeuter 638 130 75 14 379 31 9 30,0 16,5 33,3
Barne og ungdarb. 1 465 665 322 71 219 162 26 22,8 15,3 25,0
Tannhelsesekretærer 2 611 533 390 253 337 1 060 38 30,1 13,7 31,8
Tannteknikere 49 9 1 3 6 16 14 33,7 14,3 36,4
Aktivitører 2 427 721 566 179 261 673 27 27,4 16,5 29,7
Annen vg. helseutd. 1 023 272 194 66 157 321 13 28,3 15,2 30,7
Ergoterapeuter 1 922 245 253 190 234 992 8 32,3 12,7 34,0
Fysioterapeuter 6 361 545 612 189 3 116 900 999 34,1 14,4 36,2
Jordmødre 2 208 540 651 100 621 273 23 28,3 18,0 31,0
Radiografer 1 810 129 152 106 680 721 22 34,0 7,5 34,9
Sykepleiere 62 138 10 907 15 683 3 368 19 947 11 578 655 29,8 9,8 31,2
Vernepleiere 6 125 683 939 300 2 296 1 827 80 32,1 12,7 33,7
Helsesøstre 2 592 436 557 340 292 958 9 30,2 12,2 31,9
Tannpleiere 707 148 88 66 110 293 2 30,2 19,8 33,2
Audiografer 175 14 17 16 13 107 8 33,8 11,4 35,3
Bioingeniører 3 906 413 539 345 1 122 1 464 23 32,4 7,3 33,4
Optikere 52 8 5 1 2 30 6 32,9 25,0 36,0
Barnevernspedagoger 4 007 408 405 215 1 165 1 772 42 33,1 12,1 34,7
Sosionomer 5 749 526 372 341 915 3 559 36 34,0 13,0 35,8
Øvrig helseutd. m/høgsk. 1 192 199 133 55 260 521 24 31,4 15,8 33,6
Kliniske ernæringsfysiologer 99 15 9 10 8 54 3 32,5 24,2 36,0
Farmasøyter og reseptarer 74 12 8 7 10 32 5 31,4 14,9 33,1
Kiropraktorer 210 3 2 2 3 19 181 39,9 6,2 40,7
Perfusjonister 24 - - - 9 15 - 36,8 25,0 39,7
Leger uten spesialitet 5 907 420 138 114 1 057 3 282 896 35,6 30,0 39,7
Medisinstudenter med lisens 408 207 25 2 42 100 32 23,1 7,6 24,1
Leger med spesialitet 6 415 312 152 95 790 3 276 1 790 36,6 40,7 41,6
Tannleger uten spes. 3 099 129 215 52 683 397 1 623 37,1 11,9 38,8
Tannleger med spes. 204 8 11 5 30 52 98 37,3 23,0 40,2
Psykologer 2 720 104 79 205 148 1 713 471 36,2 29,8 40,0
Annen helseutd. på univ. 183 32 22 11 19 94 5 30,7 27,9 34,0