3 Sysselsatte personer 16-66 år med helse- og sosialfaglig utdanning etter
fagutdanning og avtalt arbeidstid. 1. oktober 2003

Ukentlig avtalt arbeidstid Gj.snitt
for hoved
arbeids-
forhold
Andel med
mer enn ett
arbeids-
forhold
Gj.snitt
arb.tid
per person
I alt 1-19 20-29 30-31 32-36 37-39 40 og mer
I alt 259 436      50 886    53 865    14 781    60 957    69 366    9 581 29,8 14,1 31,8
Helsesekretærer 5 939 1 392 1 026 601 702 2 168 50 28,7 13,0 30,5
Hjelpepleiere1 66 170 19 693 20 242 3 450 15 187 6 907 691 26,3 11,7 27,9
Omsorgsarbeidere 12 662 3 509 4 222 750 2 654 1 368 159 26,2 14,8 28,2
Ambulansearbeidere 2 027 134 75 26 1 155 417 220 34,6 34,7 39,3
Apotekteknikere 3 896 672 959 397 1 367 491 10 28,9 8,6 30,1
Fotterapeuter 1 262 269 164 44 573 190 22 29,6 19,1 33,1
Barne og ungdarb. 11 593 2 741 2 295 1 157 1 265 4 031 104 28,3 17,1 30,5
Tannhelsesekretærer 3 499 750 532 303 462 1 407 45 29,7 13,7 31,4
Tannteknikere 628 47 29 19 84 313 136 35,9 11,8 37,7
Aktivitører 3 567 1 014 761 278 424 1 049 41 27,7 17,3 30,1
Annen vg. helseutd. 1 314 320 233 83 195 457 26 29,0 18,5 31,7
Ergoterapeuter 2 470 347 298 227 288 1 298 12 32,1 12,9 33,9
Fysioterapeuter 7 821 803 736 257 3 357 1 564 1 104 33,7 16,4 36,2
Jordmødre 2 426 581 670 112 662 378 23 28,5 18,1 31,3
Radiografer 1 994 146 159 117 698 846 28 34,0 8,1 35,0
Sykepleiere 71 389 12 377 16 540 3 787 21 351 16 498 836 30,1 10,4 31,6
Vernepleiere 7 814 904 1 106 426 2 498 2 764 116 32,2 13,2 33,9
Helsesøstre 3 103 527 614 378 353 1 216 15 30,4 12,4 32,2
Tannpleiere 939 198 118 82 139 398 4 30,2 18,8 32,9
Audiografer 245 24 19 22 21 147 12 33,6 11,0 35,1
Bioingeniører 5 077 552 605 428 1 257 2 185 50 32,6 7,8 33,7
Optikere 1 112 70 66 40 63 731 142 35,5 9,0 36,7
Ortopediingeniører 120 3 8 10 5 92 2 35,4 12,5 37,0
Barnevernspedagoger 5 828 670 604 328 1 419 2 735 72 32,8 13,2 34,5
Sosionomer 8 107 786 492 416 1 136 5 178 99 34,0 12,6 35,7
Øvrig helseutd. m/høgsk. 2 008 276 187 95 319 1 073 58 32,6 15,8 34,8
Kliniske ernæringsfysiologer 219 30 17 17 13 136 6 33,0 24,2 36,2
Farmasøyter og reseptarer 2 738 209 252 265 363 1 560 89 34,0 10,7 35,3
Kiropraktorer 243 5 2 3 3 22 208 39,7 7,0 40,7
Perfusjonister 24 - - - 9 15 - 36,8 25,0 39,7
Leger uten spesialitet 6 889 579 180 152 1 092 3 927 959 35,1 31,2 39,5
Medisinstudenter med lisens 578 341 32 2 48 117 38 21,1 8,0 22,5
Leger med spesialitet 7 372 457 198 118 827 3 896 1 876 36,1 42,6 41,5
Tannleger uten spes. 3 491 214 243 66 703 595 1 670 36,4 15,0 38,6
Tannleger med spes. 255 12 14 6 32 92 99 36,8 30,2 40,6
Psykologer 4 183 195 133 299 202 2 808 546 35,9 31,6 40,0
Annen helseutd. på univ. 434 39 34 20 31 297 13 33,7 28,1 37,1